75 main

В Україні станом на 6 квітня 2022 року зареєстровано понад 500 тисяч внутрішньо переміщених осіб, як повідомляє Мінсоцполітики.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII (далі – Закон України про ВПО) внутрішньо переміщеною особою (далі – ВПО) є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Для отримання статусу згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 із змінами, ВПО необхідно звернутися з заявою до відповідних органів, а саме до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, або до центру надання адміністративних послуг, або в структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та отримати довідку про взяття на облік ВПО.

ВПО мають право як на працевлаштування, так і на отримання допомоги по безробіттю, у випадку відсутності можливості працевлаштуватися, адже відпідно до статті 43 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI статусу безробітного може набути особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи.

Проте, у ВПО відсутні відповідні документи, які необхідні для подальшого працевлаштуванння (ст.24 КЗпП України) або отримання статусу безробітного (п.п. 4, 17 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792).

Зазвичай, при звільненні працівника з роботи, статтею 47 КЗпП України передбачено, що власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, провести з ним розрахунок у строки, зазначені у статті 116 КЗпП України, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника. Проте, під час бойових дій таке практично неможливе.

Отже, згідно з частиною 4 статті 7 Закону України про ВПО, внутрішньо переміщена особа, яка звільнилася з роботи (припинила інший вид зайнятості), за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення іншого виду зайнятості), періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструється як безробітна та отримує допомогу по безробіттю, соціальні та інші послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття відповідно до законодавства.

Внутрішньо переміщена особа, яка не звільнилася з роботи (не припинила інший вид зайнятості), у разі неможливості продовження роботи (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття може припинити трудові відносини, надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надіслана роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви). У разі припинення приймання поштових відправлень на/з території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у статті 1 цього Закону, така заява подається до відповідного районного, міськрайонного, міського, районного у місті центру зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи.

Взята на облік внутрішньо переміщена особа, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю таким особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття.

 (З консультацією Держпраці можна ознайомитися за посиланням https://dsp.gov.ua/liudyna-pereikhala-z-tymchasovo-okupovanoi-terytorii-trudovoi-knyzhky-nemaie-ne-zvilnena-chy-mozhna-staty-na-oblik-v-tsentri-zainiatosti-i-chy-mozhlyvo-otrymuvaty-dopomohu/)

Департамент правового захисту

апарату ФПУ