ukrayna dengy 1 09

 

На «профспілкову гарячу лінію» звертаються з питанням про дії працівника у випадку незгоди із наказом про призупинення дії трудового договору.

 

Процедура призупинення трудового договору визначена ст. 13 Закону від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Пунктом 3 статті 13 вищезазначеного Закону передбачено що, працівник може особисто або, якщо він є членом профспілки, то профспілка за його дорученням може оскаржити наказ (розпорядження) роботодавця про призупинення дії трудового договору. У такому випадку працівник (або профспілка) може звернутися до Держпраці (або відповідного територіального органу) зі скаргою, викласти суть – чому вважає призупинення дії трудового договору неможливим.

Звертаємо увагу, що призупинення дії трудового договору передбачає дві головні умови, пов’язані зі збройною агресією проти України. З одного боку, роботодавець має тимчасово втратити можливість забезпечувати працівника роботою, з іншого, працівник не повинен мати змогу виконувати свою роботу. Тобто мають бути виключені можливості обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором. При недотриманні хоча б однієї з цих умов призупинення трудового договору неможливе.

Отже, у разі відсутності підстав для призупинення дії трудового договору інспектор праці може внести припис про усунення виявлених порушень (за погодженням військової адміністрації).

Такий припис є обов’язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня його отримання.

У разі незгоди працівника (працівників) із наказом (розпорядженням) роботодавця про призупинення дії трудового договору, виданим до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», таким працівником (працівниками) відповідний наказ (розпорядження) може бути оскаржений до Державної служби України з питань праці, або її територіального органу, який, вивчивши зміст наказу (розпорядження) та підстави для його видання, за погодженням з військовою адміністрацією може внести роботодавцеві припис про визнання відповідного наказу (розпорядження) таким, що втратив чинність.

                                                               Департамент правового захисту

                                                               апарату ФПУ