7e0cb65f 4f00de70242d9365c79a3673ada15ab3

На «гарячу профспілкову лінію» звернулися з питанням яким є мінімальний та максимальний розмір вихідної допомоги при звільненні.

Вихідна допомога — це грошова виплата працівнику, який звільняється з роботи не з власної ініціативи, що виплачує роботодавець у випадках, передбачених законом або сторонами трудового договору.

Основною метою при виплаті вихідної допомоги є матеріальне забезпечення звільненого працівника в період пошуку ним нової роботи. Вихідна допомога не є заробітною платою, оскільки її розмір не пов'язаний з кількістю і якістю праці, а лише з фактом звільнення працівника з визначених законом підстав.

Розмір вихідної залежить від обставин, за якими припиняється трудовий договір, та розміру середнього заробітку працівника або його конкретний заробіток у двотижневий період перед звільненням.

Підстави та розмір виплати вихідної допомоги визначені у статті 44 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України).

Згідно зі статтею 44 КЗпП України вихідна допомога у розмірі

- не менше одного середньомісячного заробітку виплачується у таких випадках:

-- відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією, а також відмова працівника від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці (КЗпП України);

-- зміни в організації виробництва та праці, у тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 статті 40 КЗпП України);

-- виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану його здоров’я, які перешкоджають продовженню такої роботи, а також у разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування такого допуску, якщо виконання покладених на працівника обов’язків вимагає доступу до державної таємниці (пункт 2 статті 40 КЗпП України);

-- поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (пункт 6 статті 40 КЗпП України);

- двох мінімальних заробітних плат виплачується:

-- у разі призову або вступу працівника або власника - фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до статті 119 КЗпП України (пункт 3 статті 36 КЗпП України);

- передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку:

-- внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору, вчинення мобінгу (цькування) стосовно працівника або невжиття заходів щодо його припинення (статті 38 і 39 КЗпП України);

- не менше шестимісячного середнього заробітку:

-- у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41 КЗпП України (припинення повноважень посадових осіб).

 Обчислення розміру вихідної допомоги здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100, виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують звільненню.

Стосовно розміру вихідної допомоги, передбаченого колективним договором.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір, угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин.

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і забороняється включати їх до договорів і угод.

Звертаю увагу, що розмір вихідної допомоги, передбачений  колективним договором може бути більшим, ніж встановлено у ст. 44 КЗпП України, але не може бути меншим тримісячного середнього заробітку.

(За використанням матеріалів з https://profpressa.com/news/iak-viplachuietsia-vikhidna-dopomoga).

                                                            Оксана Зайцева

                                                            Департамент правового захисту

                                                            апарату ФПУ