598643ef886b9a8ff8cc2c1dcee179bd1eed5bb5  

       

Набрав чинності ухвалений 8 квітня 2014 року Верховною Радою України Закон України № 1188-VII «Про відновлення довіри до судової влади України».

 

Зазначений закон спрямований на утвердження в суспільстві верховенства права та законності, відновлення довіри до судової системи України, звільнення з посад осіб, які виносили рішення, спрямовані на обмеження конституційних прав і свобод громадян, у тому числі на участь у мирних зібраннях або у зв'язку з участю у мирних зібраннях, зниження рівня корупції в системі судів загальної юрисдикції.

 

Законом визначено правові та організаційні засади проведення спеціальної перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі - перевірка суддів) як тимчасового, посиленого заходу з використанням існуючих процедур розгляду питань про притягнення суддів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності і звільнення з посади у зв'язку з порушенням присяги, з метою підвищення авторитету судової влади та довіри громадян до судової гілки влади, відновлення законності і справедливості.

 

Повноваження з проведення перевірки суддів надано Тимчасовій спеціальній комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі - Тимчасова спеціальна комісія), до складу якої увійшли судді у відставці та представники громадськості. Визначено основні засади діяльності Тимчасової спеціальної комісії (порядок проведення її засідань, механізм отримання матеріалів, необхідних для проведення перевірки суддів тощо) та заходи, які застосовуються за результатами проведення перевірки суддів.

 

До Тимчасової спеціальної комісії має право звернутися будь-яка особа, якщо вона вважає, що її право було порушено.

 

Всі повідомлення про діяльність Тимчасової спеціальної комісії оприлюднюватимуться на офіційному веб-сайті Вищої Ради юстиції та в газеті «Голос України».

 

Законом України «Про відновлення довіри до судової влади України» також внесено зміни до Законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду юстиції", до Кодексу України про адміністративні правопорушення, до Кодексу України адміністративного судочинства щодо порядку призначення суддів на адміністративні посади, розширення підстав припинення повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції, порядку обрання делегатів на з'їзд суддів України тощо.

 

     

Департамент правового захисту апарату ФПУ