7832

 

 

У період з 26.03.2014 по 07.04.2014 року Державною інспекцією України з питань праці спільно з Правовою інспекцією праці ФПУ проводилася планова виїзна перевірка додержання вимог законодавства України про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Службі утримання рухомого складу та транспортної інфраструктури комунального підприємства «Київпастранс» (м. Київ).

За результатами перевірки виявлені наступні порушення вимог законодавства України про працю:

- порушення строків та періодичності виплати заробітної плати (стаття 115 КЗпП України, частина 1, 3 статті 24 Закону України «Про оплату праці»);

- невиплата компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати (стаття 34 Закону України «Про оплату праці»);

- порушення строків розрахунку при звільненні (частина 1 статті 116 КЗпП України);

- недодержання вимог законодавства щодо здійснення оплати праці працівників у першочерговому порядку (частина 5 статті 97 КЗпП України, частина 3 статті 15 Закону України «Про оплату праці»);

- несвоєчасна виплата заробітної плати за час щорічної відпустки (частина 4 статті 115 КЗпП України);

- неознайомлення працівників із записами в трудових книжках (пункт 2.5 Інструкції про порядок ведення трудових книжок, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58);

- порушення норм діючого на підприємстві Колективного договору, щодо здійснення контролю за його виконанням (частина 1 статті 19 КЗпП України);

- наявність у діючому Колективному договорі положень, які погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством (стаття 5 Закону України «Про колективні договори і угоди», стаття 184 КЗпП України).

Під час здійснення перевірки завідувачем відділу судового захисту трудових прав - правовим інспектором праці департаменту правового захисту апарату ФПУ Пророком В.В. надавалася практична та консультативно-правова допомога голові профспілкового комітету Служби утримання рухомого складу та транспортної інфраструктури комунального підприємства «Київпастранс» з питань захисту прав та законних інтересів членів профспілки:

- алгоритму дій профспілкового комітету у випадку порушення роботодавцем вимог законодавства про працю, трудового, колективного договору;

- повноважень громадських інспекторів праці стосовно підготовки подання про усунення виявлених порушень трудового законодавства;

- процедури судового захисту права на оплату праці шляхом подання до суду заяви про видачу судового наказу про стягнення заробітної плати;

- порядку розгляду профспілковим комітетом подання роботодавця про надання згоди на звільнення працівника та обґрунтування відмови у наданні згоди у разі необхідності;

- механізмів контролю за виконанням колективного договору та ін.

За підсумками проведеної перевірки роботодавцю запропоновано усунути виявлені порушення вимог законодавства України про працю у встановлений законом строк.

Окреслене питання залишається на контролі Правової інспекції праці ФПУ.

 

Департамент правового захисту ФПУ