Зайнятість

 

Перелік документів, які необхідно подати для реєстрації у Державній службі зайнятості визначений Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 198.

Основні документи – це паспорт, трудова книжка, облікова картка платника податків та, за необхідності, документи про освіту та військовий облік.

Крім того, особи, які мають інвалідність подають також пенсійне посвідчення, копію довідки до акта огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації (за наявності).

Випускники вищих навчальних закладів, які навчалися за державними замовленнями і звернулися до Державної служби зайнятості протягом 1року з моменту закінчення навчання додатково подають направлення на роботу з відміткою про відмову у працевлаштуванні, а ті, що навчалися за контрактною формою - довідку навчального закладу із зазначенням форми навчання.

Умови, тривалість та розмір виплати допомоги по безробіттю визначаються положеннями статей 22 та 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (далі - Закон) та Порядком надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 № 307.

Відповідно до частини першої статті 22 Закону право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані особи, визначені в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менш ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Частиною першою статті 23 Закону встановлено, що допомога по безробіттю визначається у відсотках до середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 (зі змінами), залежно від страхового стажу:

- до двох років – 50 %;

- від двох до шести років – 55 %;

- від шести до десяти років – 60 %;

- понад десять років – 70 %.

Залежно від тривалості безробіття допомога по безробіттю поступово зменшується і виплачується у відсотках до визначеного розміру:

- перші 90 календарних днів – 100 %;

- протягом наступних 90 календарних днів – 80 %;

- надалі – 70 %.

Для проведення відповідних нарахувань допомоги по безробіттю безробітний має подати до служби зайнятості довідку про середню заробітну плату з останнього місця роботи за підписом керівника підприємства та головного бухгалтера, скріплених печаткою.

Допомога по безробіттю виплачується з восьмого дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку у Державній службі зайнятості.

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ