5bec30952234c371e6937a132b66016b

 

ФПУ надіслала листи Голові Комітету з питань соціальної політики та праці Верховної Ради України Цибенку П.С. і Голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України Макеєнку В.В. з приводу внесення на розгляд парламенту за ініціативою народного депутата України Капліна С.М. проекту Постанови ВР про утворення Тимчасової слідчої комісії з розслідування відчуження нерухомого майна, що перебуває в користуванні ФПУ.

Документом пропонується прийняти рішення, яке суперечить чинному законодавству України, - наголошується у листах. При цьому Федерація профспілок України пропонує при розгляді зазначеного питання в комітетах врахувати такі факти:

- ФПУ є законним власником належного їм майна, право власності на нього підтверджено відповідними державними актами;

- правомірність створення господарських товариств, засновником яких є ФПУ, підтверджено відповідними рішеннями Вищого арбітражного суду України;

- позови органів прокуратури щодо визнання права власності за державою по окремих майнових об’єктах ФПУ розглядаються судами. Однак, до сьогодні не наведено жодних документарно підтверджених фактів про участь держави у створенні об’єктів власності ФПУ.

У листі також наголошується на тому, що відповідно до статті 12 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» професійні спілки, їх об'єднання у своїй діяльності незалежні від державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні. Забороняється втручання державних органів у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань.

Згідно з Конвенцією Міжнародної організації праці (надалі МОП) «Про свободу асоціації та захист права на організацію» № 87, організації працівників мають право вільно організовувати свою діяльність і формулювати свою програму дій, а державна влада утримується від будь-якого втручання, здатного обмежити це право або перешкодити його законному здійсненню.

 

Департамент юридичного забезпечення

та корпоративних прав ФПУ