prapor

 

Зареєстровані у Верховній Раді України

 

         Проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо конкретизації порядку розірвання трудових договорів з керівниками) (2274 від 11.02.2013) внесений народним депутатом України Воропаєвим Ю.М.

         Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших малозахищених верств населення (2259 від 08.02.2013) внесений народним депутатом України Яценко А.В.

           Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну службу" (щодо доплат за науковий ступінь)(№ 2249 від 08.02.2013), внесений народним депутатом України Слюз Т.Я.

        

        

Міністерство юстиції України

        

         Новини

        Уповноваженого з прав людини наділять правом контролювати дотримання законодавства у сфері захисту персональних даних.

         Кабінет Міністрів пропонує наділити Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини повноваженнями здійснювати контроль за дотриманням законодавства у сфері захисту персональних даних. Відповідний проект закону щодо удосконалення системи захисту персональних даних за поданням Міністерства юстиції було схвалено 11 лютого, на засіданні Уряду.

         За словам Міністра юстиції Олександра Лавриновича, законопроект має на меті привести інституційну систему у сфері захисту персональних даних у відповідність до Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв’язку з обробкою їх персональних даних та Додаткового протоколу до неї. Зокрема, такі зміни покликані забезпечити незалежність органу, який здійснюватиме контроль за дотриманням законодавства у сфері захисту персональних даних.

         Відповідно до урядової ініціативи, що буде винесена на розгляд Верховної Ради, таким органом пропонується визначити Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

         Зокрема, Уповноваженого з прав людини передбачається наділити повноваженнями з проведення планових та позапланових перевірок володільців та розпорядників баз персональних даних; направлення подання для вжиття ними заходів щодо усунення виявлених порушень законодавства; надання рекомендації у сфері захисту персональних даних.

         Як відомо, на сьогодні центральним органом виконавчої влади щодо формування державної політики у сфері захисту персональних даних є Державна служба України з питань захисту персональних даних. [1]

 

         Уряд пропонує розширити перелік ознак, дискримінація за якими буде заборонена в Україні

         Кабінет Міністрів пропонує внести зміни до вітчизняного законодавства у сфері дискримінації, привівши його у відповідність до міжнародних стандартів та врахувавши рекомендації європейських експертів у сфері захисту прав людини. Відповідні зміни, які розробляло Міністерство юстиції, були ухвалені 11 лютого, під час засідання Кабінету Міністрів.

         Так, пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України та гарантувати в національному законодавстві рівність трудових прав громадян - на працю, оплату праці, вільний вибір професії, роду занять і роботи, професійну підготовку і підвищення кваліфікації, перепідготовку, умови праці, об'єднання в професійні спілки тощо[2].

 

 

         Департамент правового захисту