60347 1

 

На виконання Постанови Ради ФПУ від 12 грудня 2012 р. «Про завдання організацій профспілок щодо забезпечення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства», Федерація профспілок Кіровоградської області здійснила ряд заходів щодо підвищення ефективності контролю з боку виборних профспілкових органів.

На виконання статутних завдань, рішень VІ З’їзду ФПУ щодо недопущення погіршення соціально-економічного стану працівників при зміні форми власності підприємства, з метою реалізації постанови V Конференції ФПО „Про пріоритетні завдання Федерації профспілок області на 2009-2014 рр.” ФПО проводиться системна, цілеспрямована робота з метою запобігання необґрунтованого скорочення виробничого персоналу та робочих місць, погіршення чинних норм праці та відпочинку на підприємствах, зменшення витрат на охорону праці, недотримання соціально-побутового забезпечення працівників.

Активізації громадського контролю профспілок сприяє спільна робота з територіальною державною інспекцією праці, управліннями праці і соціального захисту населення районів міста та області, головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області, Кіровоградським обласним центром зайнятості, відділенням Національної служби посередництва і примирення.

 

(Повна версія Пояснювальної записки)

 

Департамент правового захисту ФПУ