header-object

 

Дотримання законодавства у сфері зайнятості, оплати та охорони праці на підприємствах області, які перебувають у сфері впливу профспілок, перебуває на постійному контролі облпрофради.

Питання «Про завдання профспілок у сфері забезпечення законодавчих та договірних гарантій в оплаті праці» було обговорено на засіданні президії облпрофради 5 березня п.р. З метою підготовки даного питання облпрофрадою спільно з первинними профспілковими організаціями та обласними профоб’єднаннями, в рамках профспілкового моніторингу та громадського контролю профспілок, було проаналізовано стан дотримання основних законодавчих та договірних гарантій у сфері оплати праці на підприємствах галузей: соціальної сфери; освіти і науки; охорони здоров’я; АПК; ЖКГ; суднобудування; торгівлі; державних установ; лісового господарства; споживчої кооперації; машинобудування. Профспілковим моніторингом були охоплені підприємства м. Миколаєва та 16-ти районів області. В результаті визначено найбільш поширені та проблемні порушення законодавства з оплати праці, що мають місце в області, та прийнято рішення щодо способів протистояння цим порушенням.

Члени президії отримали розроблені фахівцями облпрофради методичні матеріали: «Щодо здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях»; «Що робити якщо своєчасно не виплачують заробітну плату»; «Методична допомога профкому при зміні істотних умов праці на підприємстві»; «Методичні рекомендації працівникові при незаконному звільненні або переведені його на іншу роботу».

(Текст Пояснювальної записки додається)

Миколаївська облпрофрада