1400662412-1995-metinvest-protest

 

 

У зв’язку із численними зверненнями членів профспілок, профспілкових організацій з питань особливості регулювання трудових відносин на підприємствах, в установах організаціях, що розташовані в зоні проведення антитерористичної операції (далі – АТО), на прохання ФПУ Міністерство соціальної політики України надало додаткове роз’яснення до листа від 08.07.2014 № 7302/0/14-14/13, про який попередньо повідомлялося. На жаль, цим роз’ясненням не охоплено всі аспекти порушеного питання.

Надаємо зазначене роз’яснення та завертаємо увагу профспілкових організацій на наступне.

Порушуючи перед роботодавцями там, де це можливо, питання про оголошення та оплату простою, у своїх вимогах слід наголошувати на тому, що згідно зі статтею 34 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) простоєм вважається призупинення роботи, викликане не тільки відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, але й невідворотною силою або іншими обставинами.

У даній ситуації події, що відбуваються у зоні АТО, є невідворотними (непереборними) - пов’язані з веденням бойових дій, не залежать від волі працівників і зумовлюють призупинення роботи на підприємстві заради збереження їх життя та здоров’я та навколишнього середовища.

Стаття 113 КЗпП України не передбачає обов’язку працівника попереджати роботодавця про початок простою, якщо він оголошується на всьому підприємстві (структурному підрозділі). У такому випадку роботодавець зобов’язаний вжити заходів щодо видання відповідного наказу та ознайомлення з ним усіх працівників.

При цьому оплата простою здійснюється у порядку і розмірах, визначених умовами колективних договорів, але не нижче, ніж це передбачено частиною першою статті 113 КЗпП України – 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Оскільки події, що відбуваються в зоні АТО, є невідворотними (непереборними) – пов’язані з веденням бойових дій і зумовлюють виникнення виробничої ситуації, небезпечної для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища і не залежать від волі працівників, то у цьому випадку працівники мають право відповідно до частини третьої статті 113 КЗпП на збереження середнього заробітку за час простою, що оголошений роботодавцем.

У разі неприйняття роботодавцем офіційного рішення про оголошення простою і відповідну його оплату, виборний профспілковий орган невідкладно вносить йому письмове подання про необхідність прийняття такого рішення.

Враховуючи особливість та складність ситуації, зазначаємо про необхідність у повній мірі здійснення профспілковими комітетами повноважень щодо громадського контролю за виконанням роботодавцями законодавства про працю, що передбачені статтями 247 КЗпП України та  37 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Виборний орган профспілкової організації зобов’язаний у разі виявлення фактів порушення трудових прав працівників, оперативно на них реагувати, забезпечувати ефективний захист членів профспілок у порядку, передбаченому законодавством про працю та профспілки.

 

 

Департамент правового захисту