information items 413648

 

Відповідно до постанови КМ України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» утворено Державну службу України з питань праці шляхом злиття Державної інспекції з питань праці та Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки.

           Кабінет Міністрів України 11 лютого 2015 року постановою № 96 затвердив Положення про Державну службу України з питань праці, яким визначив основні завдання, повноваження та права нового центрального органу виконавчої влади, що контролюватиме дотримання законодавства про працю.За наполяганням ФПУ до Положення про об’єднану Державну службу України з питань праці включено норми, що відповідають вимогам Конвенцій МОП № 81 і № 129 щодо безперешкодного доступу державних інспекторів праці до об’єктів перевірки, та які знайшли своє відображення у прийнятому нормативно-правовому акті.

           Відповідно до Положення Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики. Держпраці реалізуватиме державну політику у сферах:

  • промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці,
  • здійснення державного гірничого нагляду,
  • з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття — в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

           Основними завданнями Держпраці визначено:

        - реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;  

        здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на державному рівні;

        - здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;

        - організація та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об’єктів Єдиної газотранспортної системи.

           Також постановою КМ України від 11.02.2015 № 100 утворено як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної служби з питань праці шляхом реорганізації (злиття) територіальних органів Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки і Державної інспекції з питань праці. Установлено, що територіальні органи, які утворюються згідно з пунктом 1 цієї постанови, є правонаступниками  територіальних органів Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки і Державної інспекції з питань праці, що реорганізуються; територіальні органи Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки і Державної інспекції з питань праці, що реорганізуються, продовжують виконувати свої повноваження до передачі таких повноважень територіальним органам Державної служби з питань праці.

           Для організації співпраці наводимо Перелік  територіальних органів Державної служби з питань праці, що утворюються (див. додаток до постанови КМ України від 11.02.2015 № 100).

                                                        

  ПЕРЕЛІК
територіальних органів Державної служби з питань праці, що утворюються

Найменування територіального органу Держпраці, що утворюється

Найменування територіальних органів Держгірпромнагляду та Держпраці, що реорганізуються

Управління Держпраці у Вінницькій області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Вінницькій області

Управління Держпраці у Волинській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Волинській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Волинській області

Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області
Криворізьке гірничопромислове територіальне управління Держгірпромнагляду
Територіальна державна інспекція з питань праці у Дніпропетровській області

Головне управління Держпраці у Донецькій області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Донецькій області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Донецькій області

Управління Держпраці у Житомирській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Житомирській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Житомирській області

Управління Держпраці у Закарпатській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Закарпатській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Закарпатській області

Головне управління Держпраці у Запорізькій області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Запорізькій області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Запорізькій області

Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду в Івано-Франківській області
Територіальна державна інспекція з питань праці в Івано-Франківській області

Головне управління Держпраці у Київській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві
Територіальна державна інспекція з питань праці у Київській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у м. Києві

Управління Держпраці у Кіровоградській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Кіровоградській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Кіровоградській області

Головне управління Держпраці у Луганській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Луганській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Луганській області

Головне управління Держпраці у Львівській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Львівській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Львівській області

Управління Держпраці у Миколаївській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Миколаївській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Миколаївській області

Головне управління Держпраці в Одеській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду в Одеській області
Територіальна державна інспекція з питань праці в Одеській області

Управління Держпраці у Полтавській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Полтавській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Полтавській області

Управління Держпраці у Рівненській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Рівненській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Рівненській області

Управління Держпраці у Сумській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Сумській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Сумській області

Управління Держпраці у Тернопільській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Тернопільській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Тернопільській області

Головне управління Держпраці у Харківській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Харківській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Харківській області

Головне управління Держпраці у Херсонській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Херсонській області
Територіальне управління Держгірпромнагляду в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Територіальна державна інспекція з питань праці у Херсонській області
Територіальна державна інспекція з питань праці в Автономній Республіці Крим
Територіальна державна інспекція з питань праці у м. Севастополі

Управління Держпраці у Хмельницькій області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Хмельницькій області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Хмельницькій області

Управління Держпраці у Черкаській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Черкаській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Черкаській області

Управління Держпраці у Чернівецькій області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Чернівецькій області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Чернівецькій області

Управління Держпраці у Чернігівській області

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Чернігівській області
Територіальна державна інспекція з питань праці у Чернігівській області

 

Найближчим часом буде проведено робочі консультації керівництва ФПУ, членських організацій та Держпраці з питань налагодження конструктивного співробітництва на центральному, галузевому та регіональному рівнях, ефективного поєднання державного нагляду і громадського контролю профспілок  в інтересах захисту людини праці, укладення перспективної угоди про співробітництво.

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ