D75854 1

 

   Оприлюднено НАЦІОНАЛЬНУ СТРАТЕГІЮ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ, затверджену Указом Президента України від 25.08.2015 №501/2015 (http://www.president.gov.ua/documents/5012015-9364), прийняття якої зумовлено необхідністю вдосконалення діяльності держави щодо утвердження та забезпечення прав і свобод людини, створення дієвого механізму захисту в Україні прав і свобод людини, вирішення системних проблем у зазначеній сфері.

 

          Метою реалізації Стратегії є забезпечення пріоритетності прав і свобод людини як визначального чинника під час визначення державної політики, прийняття рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

         Результатом виконання Стратегії має стати запровадження системного підходу до виконання завдань та забезпечення узгодженості дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері прав і свобод людини, створення в Україні ефективного (доступного, зрозумілого, передбачуваного) механізму реалізації та захисту прав і свобод людини.

     У цьому вкрай важливому для громадян України документі передбачено, зокрема, розділ «Забезпечення права на працю та соціальний захист», у якому констатується, що держава неповною мірою забезпечує реалізацію прав громадян на працю та соціальний захист. Існуюча система соціального захисту є малоефективною, а її фінансування – обтяжливим для державного бюджету. У недостатній мірі враховуються особливі потреби окремих категорій громадян під час забезпечення їх права на соціальний захист. До того ж економічний стан держави ще більше погіршує ситуацію у сфері соціального захисту та зайнятості населення. Тому ставиться стратегічна мета – створення можливостей для забезпечення достатнього життєвого рівня та належного соціального захисту громадян.

 

       Для цього необхідно:

 

  • - створити ефективну систему соціального захисту, яка відповідає можливостям держави;
  • - запровадити альтернативні державним джерела фінансування системи соціального захисту;
  • - створити здорові та безпечні умови праці;
  • - забезпечити захист трудових прав громадян, у тому числі права громадян на об'єднання у професійні спілки;
  • - посилити соціальну відповідальність бізнесу, створити умови для запровадження соціально-корпоративної відповідальності суб'єктів господарювання;
  • - забезпечити розумне пристосування робочих місць для потреб людей з інвалідністю, їх супровід на робочому місці;
  • - створити ефективну систему надання соціальних послуг, у тому числі із забезпечення соціального супроводу та підтриманого проживання людей з інвалідністю.

         Своїм Указом Президент України доручив Кабінету Міністрі України розробити із залученням представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, провідних вітчизняних учених і міжнародних експертів та затвердити у тримісячний строк План дій щодо реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року (далі – План дій), а також забезпечувати щороку підготовку та оприлюднення до 1 листопада звіту про виконання Плану дій за поточний рік; проведення до 10 грудня (Міжнародного дня прав людини) публічного обговорення звіту про виконання Плану дій за поточний рік за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій та доопрацювання Плану дій з урахуванням результатів такого обговорення.

 

Правова та технічна інспекція праці профспілок апарату ФПУ