photo

Історія питання

30.09.2014 р. на офіційному веб-сайті Верховної Ради України зареєстровано внесений Кабінетом Міністрів України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів (реєстр. № 5114 від 30.09.2014 р.).

         У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що метою його прийняття є зменшення рівня корупції в країні, а також запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

         На стадії розгляду законопроекту № 5114 Головним науково-експертним управлінням частково були враховані пропозиції ФПУ та до висновку від 06.10.2014 р. включено пропозицію віднести професійні спілки до переліку юридичних осіб, які не повинні розкривати інформацію про структуру власників, а відтак і подавати державному реєстратору відповідну реєстраційну картку.

         Проте, ухвалений Верховною Радою України 14.10.2014 р. Закон України № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» (далі - Закон № 1701) не врахував зазначених пропозицій Головного науково-експертного управління.

 

         Таким чином, відповідно до положень Закону № 1701, який набрав чинності 25.11.2014 р. були внесені зміни, зокрема, до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», які полягали у запровадженні включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації (далі – ЄДР) про кінцевого вигодонабувача юридичної особи, кінцевого вигодонабувача її засновника, якщо засновник - юридична особа та структуру власності засновників - юридичних осіб, тобто відомостей, які дають змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі у цих юридичних особах.

         Зазначені відомості мають включатися засновниками до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації новоствореної юридичної особи.

        

         При цьому, терміни «істотна участь» і «кінцевий вигодонабувач» вживаються у значенні, наведеному в Законі України № 249-IV від 28.11.2002 р. «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», незважаючи на те, що цей Закон втратив чинність 14.10.2014 р.

         Слід зазначити, що визначення аналогічних понять: «істотна участь» та «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» містяться   також у Законі України № 1702 від 14.10.2014 р. «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

         Істотна участь - пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі;

         Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

        

         Пунктом 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1701 було визначено також, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом (тобто, до 25.11.2014 р.) зобов’язані подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача, у тому числі кінцевого вигодоодержувача їх засновника, якщо засновник - юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим Законом (тобто, до 25.05.2015 р).

         Натомість, відповідно до статті 2 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

         Тобто, юридичні особи, які створені та діють на підставі положень Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» не можуть мати кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), і відповідно, до них не може застосовуватися термін «істотна участь», у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

 

         З метою роз'яснення питання яким чином професійні спілки мають виконувати вимоги Закону № 1701 ФПУ 02.04.2015 р. звернулася до Міністерства юстиції України.

         Зазначене звернення ФПУ було скеровано Мін’юстом до Державної служби фінансового моніторингу України, відповідь якої не містить інформації по суті викладених ФПУ питань.

 

         19.05.2015 р., у зв'язку з ажіотажем, який виник через необхідність термінового (до 25.05.2015 р.) подання державному реєстратору відомостей про кінцевого вигодонабувача юридичної особи та структуру власності засновників - юридичних осіб, ФПУ звернулася до Мінюсту з повторним зверненням з окресленого питання.

         Міністерство юстиції України у своїй відповіді від 19.06.2015 р. серед іншого, зазначило, що Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» не встановлює порядок внесення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) професійних спілок, їх об'єднань, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, у зв'язку з чим професійні спілки не позбавлені обов’язку подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

         Проте, Мінюстом не роз’яснено які саме відомості мають подавати профспілки.

         Крім того, реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР (форма 4), затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 р. № 3178/5 із змінами внесеними станом на 10.04.2015 р., передбачала внесення даних про фізичну особу у розділ про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

         Форма реєстраційної картки не була розрахована на внесення у відповідне поле інформації про відсутність кінцевих бенефіціарних власників або відомостей про них.

        

         Враховуючи актуальність проблеми, 20.05.2015 р. департаментами правового захисту апарату ФПУ і юридичного забезпечення та корпоративних прав ФПУ було підготовлено та направлено керівникам членських організацій ФПУ спільний лист - роз'яснення.

        

         Зважаючи на неоднозначність положень Закону № 1701 Міністерством юстиції України 14.05.2015 р. підготовлено інструкційний лист щодо порядку внесення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи до ЄДР, який направлено для використання в роботі територіальними управліннями юстиції.

         У наведеному листі, серед іншого, зазначено, що у разі відсутності відповідних змін (необхідної інформації) юридичною особою реєстраційна картка взагалі не подається.

        

         21.05.2015 р. було прийнято Закон України № 475-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи», яким продовжено на чотири місяці (тобто, до 25.09.2015 р.) строк подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичними особами, які були зареєстровані до 25.11.2014 року.

         Крім того, положеннями Закону № 475 передбачалося внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», відповідно до яких у разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) юридична особа, подаються відомості про його відсутність».

         Також, Законом № 475 внесено зміни до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 1701, згідно з якими від обов’язку подання державному реєстратору відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника звільнені, зокрема, юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) - фізичні особи вважатимуться бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

        

         Таким чином, первинні організації професійних спілок, засновниками яких відповідно до статті 1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» є виключно фізичні особи - члени профспілки, отримали можливість не подавати відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), або про його відсутність.

         Відповідне роз'яснення було направлено керівникам членських організацій ФПУ електронною поштою 27.05.2015 р.

 

         Згідно з наказом Міністерства юстиції України від 17.06.2015 № 992/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5» до форми реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР (форма 4), були внесені зміни шляхом доповнення розділу про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, полем у якому мала робитися позначка у разі відсутності кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи.

        

         18.08.2015 р., у зв'язку з наближенням кінцевого строку подання юридичними особами відомостей про кінцевого бенефіціарного власника на веб-сайті ФПУ розміщено Інформацію про порядок та строки подання державному реєстратору відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи з урахуванням останніх змін у законодавстві та у формі реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР (форма 4), затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 р. № 3178/5 у редакції наказу Міністерства юстиції України від 17.06.2015 року № 992/5.

        

         Враховуючи актуальність проблеми подання державному реєстратору відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи професійними спілками, їх організаціями та об'єднаннями, а також неодноразові зміни у законодавстві з окресленого питання, наводимо відповіді на найпоширеніші запитання, що надходять до ФПУ з цього приводу.

         1. Яка мета подання юридичними особами відомостей про своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), або про їх відсутність?

 

         Відповідь: Основною метою Закону є зменшення рівня корупції в Україні, а також запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

         Ця мета досягається шляхом покладення обов’язку на орган управління юридичної особи розкривати інформацію про реального (кінцевого) власника відповідного підприємства, установи, організації, тобто особу, яка фактично здійснює контроль та володіє даною юридичною особою.

 

         2. Чи існують у професійних спілок, їх організацій та об'єднань кінцеві бенефіціарні власники (контролери)?

 

         Відповідь: Ні, не існують, оскільки засади створення та мета діяльності профспілок не передбачає отримання будь-якої вигоди чи доходів її членами.

 

         3. Чи повинна первинна профспілкова організація, яка має статус юридичної особи, подавати державному реєстратору відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, або про їх відсутність?

 

         Відповідь: Ні, не повинна, оскільки згідно з пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1701 у редакції від 26.05.2015 р. зазначені відомості не подаються:

         1) юридичними особами, до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації яких інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не включається відповідно до частини першої статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

         2) юридичними особами, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) - фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

 

         4. Чи повинні подавати державному реєстратору відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) інші організації профспілки, визначені Статутом профспілки, які мають статус юридичних осіб? Як це відбувається?

 

         Відповідь: Професійні спілки, їх організації, засновниками (учасниками) яких є юридичні особи, повинні подавати відомості про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) шляхом подання заяви довільної форми (супровідного листа) та заповненої реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР (форма 4).

 

5. Куди подаються зазначені відомості?

 

Зазначені відомості подаються до Міністерства юстиції України, відповідного структурного підрозділу головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції (за місцем легалізації).

 

         6. Яким чином можна з'ясувати склад засновників конкретної профспілкової організації ?

 

         Відповідь: Відомості про склад (перелік) засновників (учасників) юридичної особи, можна з’ясувати за допомогою електронного сервісу, розміщеного на веб-сторінці Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch , у розділі «Безкоштовний запит», обравши критерій пошуку «Юридична особа» та зазначивши у графі «Запит» повне найменування або код ЄДРПОУ відповідної організації.

         У виведених в таблиці результатах пошуку навпроти профспілкової організації, яка розшукується, необхідно натиснути кнопку «Детальніше» та переглянути відомості, що містяться у графі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа».

         Таким чином, можна з’ясувати чи зазначені серед засновників організації виключно фізичні особи, або її засновниками є юридичні особи.

 

         7. Яка відповідальність настає за невиконання вимог Закону № 1701 стосовно подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи?

 

         Відповідь: Відповідно до частини 5 статті 166-11 Кодексу про адміністративні правопорушення України неподання юридичною особою державному реєстратору, передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Слід зазначити, що чинним законодавством не встановлено відповідальності за неподання відомостей про відсутність кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.

 

         8. Чи може первинна профспілкова організація «підстрахуватися» та також подати державному реєстратору відомості про відсутність у неї кінцевого бенефіціарного власника (контролера)?

 

         Відповідь: Зважаючи на відсутність офіційних роз’яснень та практики застосування положень Закону № 1701 (оскільки термін подання відомостей збігає тільки 25.09.2015 р.), з метою уникнення випадків покладення за формальними ознаками на керівників профспілкових організацій адміністративної відповідальності за невиконання вимог Закону № 1701, а також для забезпечення презумпції добросовісності профспілкова організація, яка має статус юридичної особи, має право подати до відповідного органу Міністерства юстиції України за місцем легалізації (реєстрації) супровідний лист та заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (форма 4) із зазначенням відомостей про відсутність кінцевого бенефіціарного власника).

 

         9. Існує думка, що реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР (форма 4) видається надто незрозумілою та важкою для сприйняття.

         Які поля мають бути заповнені, якщо відомості про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) подаватимуться державному реєстратору?

 

         Відповідь: Зразок заповнення реєстраційної картки наведений у додатку.

         Заповнюються лише сторінки 1 та 4 (за зразком). Спосіб отримання повідомлення про результати розгляду державним реєстратором поданих документів у картці відмічений для прикладу. Підпис керівника на заповнених сторінках реєстраційної картки засвідчується печаткою організації.

 

Додаток: Приклад заповнення 1, 4 сторінок реєстраційної картки про відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

 

 

Правова та технічна інспекції праці

Департамент корпоративних прав та майна ФПУ