191805

 

21 грудня ц.р. відбулося чергове засідання правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, на якому розглядалися питання про стан реформування державної служби зайнятості, схвалення проектів бюджету та розподілу видатків Фонду на 2019 рік, проект закону щодо розвитку ринку праці та активізації зайнятості, затвердження Плану роботи правління Фонду на 2019 рік тощо.

 

Як було зазначено, внаслідок переформатування низових ланок державної служби зайнятості та зміни підходів до роботи із шукачами роботи – лише за 11 місяців поточного року вдалось через створені підрозділи рекрутингу швидко працевлаштувати половину з 787 тисяч безробітних та зекономити завдяки цьому 1 млрд.грн. страхових коштів.

Проект бюджету Фонду на 2019 рік схвалено правлінням з урахуванням діючого розподілу єдиного соціального внеску (5,2313%) - із запланованою сумою доходів 15,3 млрд.грн. та видатків 13,5 млрд.грн. Залишок на кінець 2019 року планується у сумі 1,75 млрд.грн.

Загалом, проект бюджету розраховано у декількох варіантах, одним із яких є варіант із зменшенням на 2019 рік частки єдиного соціального внеску на цей вид страхування, у такому випадку прогнозований залишок коштів на кінець 2019 року заплановано у сумі близько 1,2 млрд.грн. У рішенні правління зазначено, що у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про перерозподіл єдиного внеску за видами соціального страхування – схваленим вважати варіант бюджету розрахований за часткою єдиного соціального внеску 5,0026%.

Гостра та тривала дискусія розгорілась при прийнятті рішення про схвалення проекту бюджету Фонду на 2019 рік в частині видатків на капітальне будівництво. Традиційно найбільшими у видатках Фонду плануються статті «допомога по безробіттю, у т.ч. одноразова її виплата» - 9,7 млрд. грн. або 71,4% питомої ваги усіх видатків Фонду та видатки на утримання Державної служби зайнятості – більше 3млрд.грн, що буде становити 23% питомої ваги усіх видатків Фонду. На всі інші види матеріального забезпечення, соціальні послуги, заходи сприяння зайнятості, профілактику настання страхових випадків тощо – разом заплановано лише 5,6% питомої ваги усіх видатків Фонду (763,4 млн.грн.).

Правління прийняло рішення продовжити в рамках соціального діалогу роботу над проектом закону щодо розвитку ринку праці та активізації зайнятості.

Планом роботи правління Фонду на 2019 рік за наполяганням профспілок передбачено розгляд питання про чергове підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю (ІІ квартал).

Чергове засідання правління Фонду заплановане на березень 2019 року.

    

 

Управління соціального страхування і

пенсійного забезпечення апарату ФПУ