-соцстрах-випадок-виробництво--352jxtq3t6z02vm035uzgq

 

20 лютого у День соціальної справедливості Уряд на своєму засіданні додатково вніс та без обговорення розглянув і прийняв з подальшим доопрацюванням постанову «Про перерахування розміру щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого», затвердивши коефіцієнт перерахування сум щомісячних страхових виплат зазначеним категоріям громадян з 1 березня 2019 р. у розмірі 1.05, тобто підвищивши їх порівняно з минулим роком на 5%.

 

Спільний представницький орган об’єднань профспілок, розглянувши зазначений проект постанови КМУ категорично його не погодив, наголосивши у своєму листі до Мінсоцполітики, що збільшення коефіцієнту перерахунку щомісячних страхових виплат має бути значно більшим (принаймні на рівень інфляції), як це і передбачено чинним законодавством.

Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий переконаний, що розмір такого підвищення є явно заниженим. Він нагадує, що законами визначено наступне: при визначені названого коефіцієнту мають бути врахованими такі показники, як зростання середньої зарплати за попередній рік та індекс інфляції. З урахуванням того, що середня зарплата минулого року зросла номінально майже на 25%, а середньорічна інфляція становила 10,8%, запропоноване Мінсоцполітики збільшення коефіцієнту не відповідає ані першому, ані другому показнику.

Як зазначено у пояснювальній записці, такий невеликий розмір підвищення щомісячних страхових виплат обумовлений фінансовими можливостями бюджету Фонду соціального страхування України. Слід визнати, що на сьогодні ФСС має заборгованість, зокрема по сплаті лікарняних, виплаті по вагітності та пологах, що складає майже 0,5 млрд. грн. Термін непогашених виплат складає понад 1 місяць, але як вважають профспілки, причиною цього є той фактор, що протягом останніх декількох років під тиском урядових структур постійно зменшувався розмір відрахувань на загальнообов’язкове соціальне страхування на користь Пенсійного фонду. В результаті чого бюджет ФСС останніх років по факту є дефіцитним та нездатним здійснювати своєчасні і у повному обсязі соціальні виплати.

На думку Голови ФПУ, таке становище потребує проведення всебічного аналізу причин низької платоспроможності Фонду, корегувань його бюджету та перерозподілу соціального внеску з метою забезпечення гарантійних виплат застрахованим особам - в цьому і полягає позиція ФПУ, яка підтримується іншими профспілковими об’єднаннями країни.

СПО оперативно поінформував про свою позицію з цього питання КМУ та ФСС, запропонувавши на засіданні Правління Фонду соціального страхування, що заплановане на 26 лютого ц.р., розглянути дане питання та внести відповідні пропозиції КМУ щодо збільшення фінансування потерпілих від нещасного випадку на виробництві та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого.

 

Прес-центр ФПУ