42ae7faf75b95f570bbc

 

Частиною другою ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 №1058 (далі – Закон №1058) передбачено щорічну індексацію пенсій у зв’язку із зростанням споживчих цін і середньої зарплати в країні. Така індексація здійснюється шляхом збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Пунктом 45 прикінцевих положень Закону №1058 передбачено, що у 2019-2020 роках показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за рік, що передує року, в якому проводиться збільшення, порівняно з роком, що передує року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

Безпосередньо Законом №1058 не передбачено з якої дати мають перераховуватися пенсії. Визначено лише, що дата та порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України, з урахуванням мінімального розміру збільшення, тобто не менше 50% темпів зростання споживчих цін та 50% зростання середньої заробітної плати.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 №124 «Питання проведення індексації пенсій у 2019 році» (далі - Постанова №124) затверджено Порядок проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та передбачено проведення індексації пенсій з 1 березня 2019 року з урахуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати в розмірі 1,17.

Зазначений коефіцієнт (1,17) визначений виходячи з індексу споживчих цін на товари і послуги у 2018 році - 9,8% та зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, у 2018 році - 24,5%.

Індексація пенсій здійснюється таким чином.

Індексація пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

1. Пунктом 3 Порядку проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що перерахунку підлягають пенсії, призначені за зверненнями, які надійшли по 31 грудня включно року, що передує року, в якому проводиться перерахунок, тобто по 31 грудня 2018 року. Проте пунктом 5 цього Порядку визначено, що у 2019 році перерахунок пенсій у зв’язку із збільшенням показника  середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, проводиться шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховувався для обчислення пенсії, станом на 1 жовтня 2017 року.

При обчисленні пенсій станом на 1 жовтня 2017 року застосовувався усереднений показник середньої заробітної плати за 2014 – 2016 р.р. - 3764,40 грн. Нагадаємо, що з урахуванням зазначеного показника і було осучаснено всі раніше призначені пенсії з 1 жовтня 2017 року.

Таким чином, індексація здійснюється лише тих пенсій, при розрахунку яких застосовано показник середньої заробітної плати в розмірі 3764,40 грн. Якщо пенсіонер перераховував пенсію або переходив з одного виду пенсії на інший, але при розрахунку яких застосовувався показник середньої зарплати 3764,40 грн., ці пенсії підпадають під індексацію з 1 березня 2019 року.

Пенсії за зверненнями у 2018 році обчислювалися з урахуванням показника середньої заробітної плати в країні 5377,90 грн., тому ці пенсії не індексуються. Не підлягають індексації також пенсії, призначені після 1 січня 2019 року.

При перерахунку пенсій з 1 березня 2019 року застосовується величина оцінки одного року страхового стажу 1,0 %, у тому числі і при перерахунку пенсій, які призначалися у період з 1 жовтня по 31 грудня 2017 року з урахуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1,35%.

Загальна формула індексації пенсій наступна: показник середньої заробітної плати 3764,40 грн. множиться на коефіцієнт 1,17 (3764,40 х 1,17 = 4 404,35грн). Далі визначена сума множиться на індивідуальний коефіцієнт заробітку особи та її коефіцієнт страхового стажу, а також додаються всі підвищення і надбавки до пенсії.

Проте, це не значить, що у всіх пенсіонерів збільшиться сума пенсії до виплати на 17%. У першу чергу, це пов’язано з тим, що з 1 жовтня 2017 року було зменшено величину оцінки одного року страхового стажу з 1,35% до 1,0%, і тому розрахунковий розмір пенсії з 1 жовтня 2017 року в окремих пенсіонерів (зокрема, яким пенсії призначені у 2015-2017 роках) зменшився, але ці пенсії продовжували виплачувати і далі у раніше призначеному розмірі. Крім того багатьом пенсіонерам здійснюється доплата до прожиткового мінімуму.  

Разом з тим, пунктом 2 Постанови №124 передбачено, що у разі якщо розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії не досягає 100 гривень, то таким особам здійснюється доплата в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Наведемо декілька прикладів.

Приклад 1. Пенсія призначена у 2008 році: чоловік, страховий стаж 42 роки (коефіцієнт стажу 0,567 виходячи з величини оцінки одного року 1,35%), коефіцієнт заробітку 2,3. Не працює. Розрахунок пенсії у 2008 році:

1197,91 (показник середньої зарплати в країні, який застосовувався при призначенні пенсій у 2008 році) х 2,3 х 0,567 = 1562,19 + підвищення за понаднормовий стаж 17 років – 81,94 грн. (17% х 482,00-мінімальна пенсія) = 1644,13 грн.

У подальшому пенсія неодноразово підвищувалася у зв’язку з ростом середньої заробітної плати в країні та збільшенням розміру прожиткового мінімуму.

З 1 жовтня 2017 року осучаснено пенсію з урахуванням показника середньої заробітної плати 3764,40 грн. та величини оцінки одного року страхового стажу - 1%:

3764,40 х 2,3 х 0,42 = 3636,41 грн. + 246,84 (підвищення до пенсії за понаднормовий стаж 17% х 1452 – мінімальна пенсія) = 3883,25 грн.

Розрахунок пенсії з 1 березня 2019 року:

(3764,40 х 1,17) х 2,3 х 0,42 = 4254,60 + 254,49 (підвищення до пенсії за понаднормовий стаж 17% х 1497 – мінімальна пенсія)= 4509,09 грн. Тобто розмір пенсії збільшиться на 618,19 грн. або на 17% (без урахування підвищення до пенсії за понаднормовий стаж).

Приклад 2. Пенсія призначена у 2017 році: чоловік, страховий стаж 42 роки (коефіцієнт страхового стажу 0,567), коефіцієнт заробітку 2,3, продовжує працювати. Розрахунок пенсії у 2017 році:

3764,40 х 2,3 х 0,567 = 4909,15 грн. + 87,29 (підвищення за понаднормовий стаж 7 років від 1247,00 (мінімальна пенсія) = 4996,44 грн.

З 1 жовтня 2017 року перераховано пенсію із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1,0%:

3764,40 х 2,3 х 0,42 = 3636,41 грн + 87,29 грн. = 3723,70 грн. Оскільки після перерахунку пенсії її розмір зменшився, то і надалі продовжували виплачувати пенсію в раніше призначеному розмірі 4996,44 грн.

Розрахунок пенсії з 1 березня 2019 року:

(3764,40 х 1,17) х 2,3 х 0,42 = 4254,60 + 87,29 = 4341,89 грн.

Тобто розрахункова сума пенсії з 1 березня буде меншою, ніж особа отримує, тому і далі виплачуватиметься пенсія в раніше призначеному розмірі 4996,44 грн.

2. Пунктом 3 Постанови №124 встановлено одноразову доплату до пенсії особам, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня 2019 року та збільшеного на коефіцієнт 1,61.

Одноразова виплата здійснюється тим пенсіонерам, які мають страховий стаж: чоловіки – 35 років, жінки – 30 років (чоловіки – 25 років, жінки – 20 років, яким пенсії призначені до 1 жовтня 2011 року і, які в подальшому не перераховували пенсію з урахуванням заробітку, отриманого після призначення пенсії), і в яких розмір пенсії з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та доплати до 100 грн. у разі якщо розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії з 1 березня 2019 року менше зазначеної суми) станом на 1 березня 2019 року не перевищує мінімального розміру пенсії за віком, встановленого частиною другою статті 28 Закону № 1058 (40% х 4173,00 - мінімальна зарплат = 1669,20 грн).

Сума одноразової виплати становить 2410,17грн. (1497грн. х 1,61). Зазначений коефіцієнт 1,61 визначений виходячи з індексу споживчих цін за 2015-2016 роки і обґрунтовується тим, що у зв’язку з складною фінансово-економічною ситуацією в країні у цих роках не проводилась індексація пенсій. Тому з метою компенсації особам, які мають тривалий страховий стаж, і встановлено одноразову виплату.

Зазначена сума виплачуватиметься рівними частинами у березні та квітні за рахунок коштів державного бюджету. При цьому ця одноразова доплата до пенсії не включається до середньомісячного сукупного доходу сім’ї під час розрахунку розміру житлової субсидії та під час визначення права на надання пільг окремим категоріям громадян згідно з Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015р. №389.

3. Для осіб, які отримують пенсії, призначені відповідно до спеціальних законів (державні службовці, наукові працівники, працівники прокуратури, судді та інші), буде визначено розмір пенсії за нормами Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і, якщо цей розмір пенсії буде вищим, ніж призначена пенсія за спеціальним законом, буде проведено автоматичне, без звернення особи, переведення на пенсію на умовах, передбачених Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за матеріалами пенсійних справ, про що органи Пенсійного фонду України мають проінформувати зазначених осіб шляхом надсилання листа або смс-повідомлення на номер мобільного телефону.

 

Управління соціального страхування

і пенсійного забезпечення апарату ФПУ