unnamed 5ebe7ef22418d 

2 жовтня 2020 року відбулося позачергове засідання правління Фонду соціального страхування України із попередньо запропонованим порядком денним: про кадрові питання, про затвердження звітів про виконання бюджету Фонду та про результати його діяльності за 2018-2019рр., про затвердження Порядку перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання, про виконання бюджету Фонду у поточному році тощо.

Правління Фонду після тривалої дискусії прийняло рішення призначити Директором Виконавчої дирекції Фонду Михайленко Тетяну Олександрівну.

Також прийнято рішення про призначення заступниками директора Виконавчої дирекції Фонду Лапчик С.Д. та Хижняк В.О.

Правління затвердило надані Виконавчою дирекцією Фонду звіти за два минулі роки.

Стосовно ситуації із виконання бюджету у ц.р., то правління було поінформовано, що недовиконання доходної частини бюджету в частині страхових внесків страхувальників та застрахованих осіб зумовлено погіршенням економічної ситуації в країні через запровадження карантинних заходів із метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, яке спричиняє зменшення надходження коштів від сплати єдиного внеску в розмірі 1 215,4 млн.грн., що складає 4,5 % від затвердженого показника на рік. Станом на 01.10.2020р. (включно) надійшло коштів в розмірі 20 437,2млн.грн., що складає 69,4 % від запланованого показника, прогнозне виконання за рік складе 27 857,6млн.грн. або 94,5 %.

Разом з тим, наразі фінансування заяв-розрахунків щодо всіх видів матеріального забезпечення здійснюється виконавчою дирекцією Фонду в оперативному режимі, відповідно заборгованість Фонду з виплати матеріального забезпечення застрахованим особам на сьогоднішній день відсутня. При цьому, існують ризики утворення дефіциту бюджету Фонду в розмірі 603,4млн.грн. та появи заборгованості із виплати матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок невиконання доходної частини бюджету Фонду у 2020 році та збільшення видатків на матеріальне забезпечення за рахунок зростання рівня захворюваності.

Оскільки наразі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють перевірку страхувальників щодо використання страхових коштів Фонду, керуючись ще Інструкцією про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 № 29 (зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 25.03.2011р. за № 393/19131), виникла необхідність привести цей механізм у відповідність до чинного законодавства. У зв’язку з цим, постало питання необхідності розробки та запровадження нового сучасного порядку перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду на основі принципу оцінки ризиків та доцільності проведення перевірок шляхом переорієнтації перевірок з карально-стресових на превентивні та ризик-орієнтовані, що в свою чергу зменшить їх кількість, створить сприятливі умови для провадження господарської діяльності страхувальників, а також збалансованого захисту інтересів застрахованих осіб, страхувальників та Фонду. Запропонований проект Порядку, який підтримано правлінням, передбачає запровадження уніфікованої форми акта документальної перевірки дотримання страхувальником вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - акт перевірки), що спростить та прискорить процес оформлення результатів документальної перевірки, надання страхувальником своїх зауважень та/або заперечень.

Управління соціального страхування

і пенсійного забезпечення апарату ФПУ