ReytingNPF916

На засіданні Уряду 2 червня 2021 року серед питань, які попередньо розглядались СПО об’єднань профспілок, був проект постанови КМУ про утворення робочої групи з питань запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

Рішенням створити таку групу Уряд підтвердив наміри влади напрацювати законопроект, який би міг бути підтриманий у суспільстві та працювати в інтересах людей.

Саме таку оцінку дав зазначеному рішенню Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий, який обстоював позицію профспілок на засіданні Уряду. Він поінформував, що рішення КМУ про утворення зазначеної групи попередньо розглядалось СПО об’єднань профспілок та було погоджено.

Групу передбачається створити як тимчасовий консультативно-дорадчий орган КМУ. Вона має напрацювати шляхи і механізми вирішення проблемних питань, які стосуються запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення, оскільки законодавством про загальнообов’язкове соціальне страхування визначено, що пенсійна система в Україні має складатись з різних рівнів:

- солідарної системи, яка існує зараз;

- недержавного пенсійного забезпечення, що передбачає створення і функціонування недержавних пенсійних фондів;

- а також запровадження так званого другого рівня пенсійного страхування – накопичувальної системи пенсійного забезпечення, як обов’язкового, що базується на певних принципах і правилах, і до якого буде залучене працююче населення.

Як зазначив Г.Осовий, навколо запровадження другого рівня пенсійного забезпечення не перший десяток років точаться дискусії, але однозначного рішення допоки не ухвалено. Що зокрема обумовлено складністю впровадження такої нової для нас форми пенсійного забезпечення. Поки що в Україні діє солідарна пенсійна система, - так званий перший рівень. До якого залучені усі наймані працівники, підприємці і роботодавці, які роблять відрахування у вигляді сплати податку на загальнообов’язкове соціальне страхування, і таких осіб наразі у нас нараховується трохи більше 10 млн. офіційно працюючих.

Недержавне пенсійне страхування, не зважаючи на наявність в Україні  законів, допоки не набуло широкого поширення в силу різних обставин. Насамперед, через нестабільність, яка має місце в економіці нашої країни, коли під час криз (як економічних так і політичних) відбуваються значні падіння економіки та девальвація національної валюти.

Щодо ситуації, яка має місце по підготовці законопроектів стосовно запровадження другого рівня пенсійного забезпечення.

Протягом останніх декількох років Комітет ВР з питань соціальної політики та його керівництво активно займались підготовкою законопроектів стосовно загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення. До цього було долучено експертів, в результаті чого вдалося напрацювати законопроект (реєстр. № 2683) та ще два альтернативні до нього законопроекти.

№ 2683 вже розглядався у ВР та не здобув підтримки депутатів і був повернутий на доопрацювання.

До розгляду зазначених законопроектів парламентський Комітет соціальної політики повернувся 28 травня ц.р. На засіданні було обговорено усі три зареєстрованих на сьогодні законопроекти. Але вони викликали неоднозначну оцінку народних депутатів - членів Комітету і після тривалої дискусії жоден з них не набрав необхідної підтримки для передачі на розгляд Верховної Ради.

Серед основних недоліків законопроектів, на що звертали увагу і профспілки, експерти назвали надзвичайну складність запропонованих законодавчих змін і навіть непридатність їх подальшого застосування на практиці.

Друге – було висловлено застереження проти надання права на участь у системі накопичувального пенсійного страхування лише пенсійним фондам відкритого типу та не допускати до цього професійні і корпоративні фонди, що може створити конфлікт інтересів.

Трете – передбачається, що внески до недержавних фондів будуть сплачувати люди усіх віків, що є нераціональним. Натомість профспілки запропонували, щоб учасниками такої системи могли бути особи у віці до 35 років.

Також викликає запитання розмір внеску до системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення. Пропонується встановити його на рівні 2% - для робітника і 2% для роботодавця. При цьому пропонується зменшити податок на доходи з фізичної особи при виплаті зарплати з 18 до 16%, а різницю спрямовувати до фонду. Для роботодавця запропоновано зменшення розміру ЄСВ на 2% та ці гроші також спрямовувати до системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

Профспілки негативно ставляться до пропозицій зменшення ЄСВ. На сьогодні Пенсійний фонд і Фонди соцстраху є дефіцитними. Це означає, що вже за існуючих умов вони не здатні сплачувати в повному обсязі усі необхідні виплати, а що ж буде, якщо їх бюджети будуть й надалі урізатись?

Також існує ще одне питання, яке полягає у відсутності державних гарантій збереження накопичень у цих новостворених пенсійних фондах. Це означає, що людина може тривалий час сплачувати до фондів, але на фінальному етапі може так статись, що ці кошти можуть бути втраченими, або знеціняться внаслідок інфляції. Через це більшість громадян допоки не визначились щодо свого ставлення до запровадження накопичувальної пенсійної системи. У суспільстві здебільшого існує недовіра до подібних структур. І це відбувається тому, що історія попередніх років, коли створювались такі фонди, але в умовах економічної та політичної нестабільності не можна бути впевненим, що зроблені вкладення будуть збережені та примножені.

Тому, зважаючи на складність і відповідальність за впровадження у державі наступного рівня пенсійного забезпечення Урядом запропоновано створити робочу групу з розвитку недержавного пенсійного забезпечення. Її очолить віце-прем’єр-міністр України, а до складу увійдуть Міністр соціальної політики, голова Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, голова Комітету ВР з питань соціальної політики, представники Офісів Президента України, Уповноваженого ВР з прав людини, керівництво Пенсійного фонду, казначейства, податкової та низки міністерств, які будуть долучені до реалізації цієї програми.

За пропозицією профспілок, до складу робочої групи включено представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та об’єднань організацій роботодавців.

Прес-центр ФПУ