CHomu za kordonom pensionery vidpochyvayut min

Надається до відома статистична інформація з пенсійного забезпечення в окремих країнах, яка підготовлена за матеріалами Загальної Конфедерації профспілок.

Чисельність пенсіонерів (на початок року: за всіма видами пенсійного забезпечення)

тис. осіб

2020 у % до 2019

На 1000 населения

2019

2020

2019

2020

Азербайджан 1)

1295

1271

98,1

130

127

Вірменія1)

463

467

100,8

156

158

Білорусь

2561

2532

98,9

270

267

Казахстан 2)

2874

2911

101,3

157

157

Киргизстан

784

808

103,1

124

125

Молдова1)

699

698

99,9

2583)

2623)

Росія

43865

43546

99,3

299

297

Таджикистан

687

711

103,5

76

77

Узбекистан

3690

3878

105,1

111

115

Україна4)

10916

10781

98,8

259

258

Разом

68 млн.

68 млн.

99,7

242

240

_____________________

1)  Пенсіонери, які отримують трудові пенсії.

2) Включаючи осіб, які отримують соціальні допомоги по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника і за віком.

3) З урахуванням результатів перепису населення 2014 р.

4) Дані по Україні приведені із сайту Держстатистики України.

Трудові пенсії за віком в середньому по зазначених країнах отримують 80% загальної кількості пенсіонерів, 8% - по інвалідності, 4% - у зв’язку з втратою годувальника. Біля 6% пенсіонерів отримують соціальні пенсії.

У більшості країн в останні роки збільшувався вік виходу на пенсію:

на 1 січня 2020 року в Азербайджані він склав для чоловіків 64 роки і 6 місяців, для жінок - 61 рік і 6 місяців (з 1 липня 2017 року пенсійний вік для чоловіків і жінок поступово підвищується до 65 років),

у Вірменії і для чоловіків і для жінок - 63 роки,

у Білорусії - 62 роки для чоловіків і 57 років - для жінок (з 1 січня 2017 року пенсійний вік для чоловіків підвищується до 63 років і для жінок - до 58 років),

у Казахстані – відповідно - 63 роки і 59 років і 6 місяців (з 1 січня 2018 року підвищується пенсійний вік для жінок до 63 років),

у Киргизстані - 63 роки і 58 років,

у Молдові - 63 роки і 58 років і 6 місяців (з 1 липня 2017 року підвищується пенсійний вік для чоловіків і жінок до 63 років),

у Росії - 61 рік і 6 місяців і 56 років і 6 місяців (з 1 січня 2019 року розпочато підвищення пенсійного віку до 65 років для чоловіків і до 60 років - для жінок),

у Таджикистані - 63 роки і 58 років,

у Туркменістані - 62 роки і 57 років,

в Узбекистані - 60 років і 55 років,

в Україні - 60 років і 59 років (з 1 жовтня 2011 року пенсійний вік для жінок підвищується до 60 років).

Чисельність пенсіонерів у розрахунку на 1000 зайнятих в економіці

(на початок року, осіб)

Всього пенсіонерів

Пенсіонерів за віком

2019

2020

2019

2020

Азербайджан

2651)

2571)

155

150

Вірменія

4421)

4621)

308

327

Білорусь

523

516

429

422

Казахстан

331

332

241

242

Киргизстан

329

331

207

210

Молдова

7071)

8001)

533

601

Росія

605

605

506

505

Таджикистан2)

283

289

183

186

Узбекистан

278

286

197

203

Україна

667

647

531

512

Разом

532

530

430

426

1) Пенсіонери, які отримують трудові пенсії;

2) Чисельність зайнятих – за даними балансу трудових ресурсів.

Мінімальний розмір пенсій за віком в доларах США (вересень 2020р.)

Азербайджан

117,7

Вірменія 1)

31

Білорусь

132

Казахстан

131

Киргизстан 1)

23

Молдова

113

Росія 1)

76,5

Таджикистан

18,2

Туркменістан

96,7

Узбекистан

49

Україна

60,6

1)            Базова пенсія – гарантована державою частина трудової пенсії, виплата якої передбачена пенсійним законодавством.

Співвідношення розмірів пенсії і прожиткового мінімуму (грудень 2019 року)

Міні-мальна пенсія за віком

Середня пепнсія

Прожитковий мінімум пенсіонера

у % до прожиткового мінімуму пенсіонера

мін. пенсія за віком

Середня пенсія

Азербайджан,

манатів

200

264

149

134

177

Вірменія,

тис. драм

161)

40

Білорусь,

білоруських рублів

313

431

184

170

234

Казахстан,

тис. тенге

52

70

28

187

252

Киргизстан,

сомів

19801)

9187

4435

45

207

Молдова,

леїв

1079

1901

1688

64

113

Росія,

рублів

53341)

14242

8788

61

162

Таджикистан,

сомоні

180

303

Узбекистан,

тис. сум

436

733

Україна,

гривень

1638

2969

16382)

100

181

 1) Розмір базової пенсії.

2) Прожитковий мінімум для непацездатних.

Розмір середньої пенсії був вище величини прожиткового мінімуму пенсіонера в Азербайджані, Молдові, Росії і Україні в 1,1 - 1,8 рази, у Білорусії, Казахстані і Киргизстані - у 2,1 - 2,5 рази.

На зростання середніх номінальних розмірів призначених пенсій впливає загальне зростання заробітної плати, із розрахунку якої встановлюється розмір пенсії, а також індексація пенсій, підвищення рівня мінімальних пенсій і компенсаційних виплат.

Середній розмір пенсії в доларах США (грудень)

 2018р.

2019р.

Азербайджан 2)

130

155,4

Вірменія 2)

77,9

77,8

Білорусь

150

169,9

Казахстан

159,3

167,9

Киргизстан 3)

106,6

109,6

Молдова 2)

97,7

108,7

Росія

180

191,3

Таджикистан

27,2

26,6

Узбекистан

61,2

70

Україна

89,9

105

1)        З урахуванням індексу споживчих цін.

2)  Розмір трудової пенсії

3) У тому числі соціальна допомога по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника і за віком.

У грудні 2019 року реальний розмір пенсії перевищив рівень попереднього року в Молдові і Росії на 3%, Білорусії - на 8%, Україні - на 12%, Азербайджані - на 16%. У Казахстані і Киргизстані він не змінився. У Вірменії та Узбекистані темп росту призначених пенсій відставав від темпу росту споживчих цін, що призвело до зниження реального розміру пенсій порівняно з попередній роком на 1%, у  Таджикистані - на 9%.

У всіх країнах розмір пенсії значно нижче розміру заробітної плати.

Їх співвідношення у 2019 році у Вірменії, Молдові, Росії, Таджикистані, Узбекистані та Україні знаходилось у межах 22-32%, Азербайджані, Білорусії, Казахстані - 38-42%, Киргизстані - 53%.

 Для порівняння: у Бразилії, Угорщині, Фінляндії, Швеції коефіциєнт заміщення доходу (відношення пенсії до доходу працівника перед пенсійного віку) складав більше 50%; в Ісландії, Франції - більше 60%; Австрії, Данії, Індії, Італії, Іспанії, Нідерландах, Португалії - більше 70%.

Коефіциєнти заміщення доходу в окремих країнах 1)

(рівень пенсії по відношенню до заробітку, в %)

Рівень пенсії по відношенню до середнього заробітку

(брутто-коефіциєнт
зам
іщення)

Рівень пенсії по відношенню до середнього заробітку після сплати податків (нетто-коефіциєнт  заміщення)

Австрія

76,5

89,9

Бельгія

46,8

66,2

Бразилія

58,9

64,8

Угорщина

56,1

84,3

Німеччина

38,7

51,9

Греція

49,9

51,1

Данія

74,4

70,9

Індія

83,4

94,8

Ірландія

27,0

35,9

Ісландія

66,1

69,8

Іспанія

72,3

83,4

Італія

79,5

91,8

Канада

39,0

50,7

Китай

71,6

79,4

Нідерланди

70,9

80,2

Нова Зеландія

39,7

42,8

Норвегія

45,4

51,6

Польша

29,4

35,1

Португалія

74,4

89,6

Словаччина

49,6

65,1

Сполучене Королівство

21,7

28,4

США

39,4

49,4

Фінляндія

56,5

64,2

Франція

60,1

73,6

Чехія

45,9

60,3

Швейцарія

42,4

44,3

Швеція

54,1

53,4

Японія

32,0

36,8

Управління соціального страхування і пенсійного забезпечення Федерації профспілок України