cf9ca599898ed00673444eea27bf652a

 

23 листопада відбулося засідання профспілкової сторони правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на якому було розглянуто 16 питань проекту порядку денного чергового засідання правління Фонду що мало відбутися 27 листопада проточного року. Членами правління Фонду було висловлено ряд пропозицій зауважень та застережень до проектів рішень запропонованих виконавчою дирекцією Фонду. Зокрема, правлінню Фонду запропоновано під час розгляду питань про:

стан виконання у 2012 році Програми державної служби зайнятості – виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2008 – 2013 роки щодо професійної орієнтації молоді протокольно зазначити, що аналогічне питання Про стан виконання Програми у 2013 році винести на розгляд правління Фонду у квітні 2014 року;

погодження Програми розвитку мережі професійно-технічних навчальних закладів Державної служби зайнятості України до 2017 року, схвалення Концепції Інформаційно-роз’яснювальної програми Державної служби зайнятості України на 2014–2016 роки, погодження організації та проведення міжнародної тристоронньої конференції з питань зайнятості у м. Києві в травні 2014 року за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, приймати рішення за умови надання членам правління інформації про прогнозовані вартісні показники реалізації зазначених програм і заходу;

внесення змін до постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 12.04.2012 № 327 (щодо мінімального розміру допомоги по безробіттю) зазначено, що з 1 грудня 2013 р. збільшено місячний розмір мінімальної заробітної плати з 1147 грн. до 1218 грн. Однак проектом постанови пропонується заморозити для понад 115 тис. застрахованих осіб, які зареєстровані безробітними розмір мінімальної допомоги по безробіттю на рівні 822 грн. У цьому разі існуюче співвідношення забезпечення мінімального розміру допомоги по безробіттю для застрахованих осіб, що складає 76,9% прожиткового мінімуму для працездатних осіб зменшиться до 72,4% чого не слід допускати, оскільки низький рівень цієї виплати і так є причиною бідності серед більшості сімей у складі яких є безробітні.

У той же час, відповідно до статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі безробіття з незалежних від них обставин. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Крім того, відповідно до норм Генеральної Угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки (РОЗДІЛ IV, п. 4.11. сторони взяли на себе зобов’язання вжиття заходів до забезпечення для застрахованих осіб мінімальних гарантій матеріального забезпечення на випадок безробіття (...) на рівні не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб) З огляду на зазначене сторона профспілок наполягає на збільшенні з 1 грудня ц.р. мінімальної страхової виплати по безробіттю для застрахованих осіб щонайменше до 974,4 грн. (80% прожиткового мінімуму);

затвердження бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2014 рік. Сторона профспілок висловила застереження, що питання доцільно винести на розгляд правління після затвердження Урядом Основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України на 2014 рік, які на сьогодні відсутні. Крім того, відповідно з дорученням Прем’єр-міністра України М.Азарова від 18.11.2013 № 45558/0/1-13 було запропоновано розглядати проект бюджету Фонду на 2014 рік новим складом правління Фонду. Також було запропоновано врахувати ряд зауважень та побажань по окремих статтях видатків проекту бюджету Фонду.

Крім цього профспілкова сторона правління Фонду запропонувала у порядку денному розділу Різне розглянути:

звернення Голови Державної служби зайнятості України М.В. Лазебної стосовно утвореної заборгованості із заробітної плати працівникам цієї служби;

питання про стан заборгованостей фінансування страхових виплат застрахованим особам та заробітної плати працівникам Державної служби зайнятості за рахунок коштів Фонду. За результатами розгляду цього питання пропонуємо надати протокольне доручення виконавчій дирекції Фонду надавати таку інформацію керівникам правління фонду щовівторка.

Усі зазначені пропозиції та застереження були розглянуті на засіданнях постійних комісій правління Фонду 24 листопада цього року.

27 листопада правління Фонду не відбулось на прохання урядової сторони, оскільки прийняття бюджету Фонду на 2014 рік потребує додаткових консультацій з Урядом, і перенесено на першу половину грудня 2013 року. Профспілковою стороною пропонувалося провести засідання правління Фонду та прийняти найбільш невідкладні рішення, зокрема вирішити питання продовження дії постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 12.04.2012 № 327 (щодо мінімального розміру допомоги по безробіттю) після 1 грудня 2013 року.

Конкретну дату проведення правління Фонду буде уточнено.

 

Управління з питань соціального страхування
та пенсійного забезпечення