uuuuuu

 

9 грудня відбулося засідання правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на якому було розглянуто 19 питань.

Зокрема, було досягнуто компромісу сторін соціального діалогу на вимогу профспілкової сторони щодо встановлення з 1 грудня 2013 року нового розміру мінімальної страхової виплати по безробіттю для застрахованих осіб. було продовжено дію постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 12.04.2012 № 327 «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю», дія якої вже закінчилася 30 листопада 2013 р., до 1 липня 2014 р. та встановлено мінімальний розмір допомоги по безробіттю замість 822 грн. у розмірі 76, 9% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Оскільки з 1 грудня 2013 р. прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшено з 1147 грн. до 1218 грн., то відповідно мінімальний розмір допомоги по безробіттю з цієї дати також збільшується до 936,6 грн. або на 54,6 гривень.

Профспілкова сторона і надалі продовжуватиме роботу щодо підвищення мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб до прожиткового мінімуму, як того вимагає стаття 46 Конституції України.

Довідково: Відповідно до статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі безробіття з незалежних від них обставин. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

З огляду на це було прийнято протокольне доручення Виконавчій дирекції Фонду підготувати законодавчі пропозиції щодо подальшого врегулювання зазначеного питання.

Також правлінням Фонду прийнято рішення про:

  • внесення змін до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2013 рік, якою збільшено видатки за статтею»Працевлаштування безробітних шляхом надання дотації роботодавцям (витрати за укладеними договорами 2012 року)» на 6 129,9 тис. гривень;
  • затвердження бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2014 рік;
  • стан виконання у 2012 році Програми державної служби зайнятості – виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2008 – 2013 роки щодо професійної орієнтації молоді;
  • погодження Програми розвитку мережі професійно-технічних навчальних закладів Державної служби зайнятості України до 2017 року;
  • схвалення Концепції Інформаційно-роз’яснювальної програми Державної служби зайнятості України на 2014–2016 роки;
  • погодження організації та проведення міжнародної тристоронньої конференції з питань зайнятості у м. Києві в травні 2014 року із залученням коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
  • та інші рішення.

 

Управління з питань соціального страхування
та пенсійного забезпечення