7ac4dcc97d65375673870a864da666df

 

18 грудня п.р. відбулося чергове засідання правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Серед інших на засіданні були прийняті рішення щодо бюджету Фонду на 2014 рік, внесення змін до Заходів Фонду з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2013-2014 роки, Порядку казначейського обслуговування операцій, пов’язаних з використанням коштів Фонду, затвердження Програми робіт Фонду на 2014 рік, внесено зміни до структури окремих робочих органів виконавчої дирекції Фонду тощо.

Затверджений бюджет Фонду на 2014 рік передбачає видатки, що забезпечують фінансування всіх страхових виплат та соціальних послуг для потерпілих на виробництві та членів їх сімей у повному обсязі. При цьому передбачено проведення перерахунку щомісячних страхових виплат з березня 2014 року з урахуванням прогнозованих темпів зростання середньої номінальної зарплати в 2013 році (10,2%). Щодо проведення наступного етапу осучаснення страхових виплат представники профспілок у правлінні Фонду будуть наполягати на тому, щоб за підсумками виконання бюджету Фонду у 1 кварталі наступного року віднайти необхідні кошти. Можливим джерелом коштів може стати також перерозподіл внесків між видами соціального страхування у межах єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Оскільки жодний із запланованих заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві у поточному році не був виконаний у повному обсязі профспілкова сторона наполягала на тому, щоб продовжити їх виконання у наступному році. Ця пропозиція була підтримана правлінням Фонду та надано відповідне протокольне доручення Виконавчій дирекції Фонду.

Відсутність чіткого визначення Законом України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», який саме коефіцієнт зростання заробітної плати (номінальний чи реальний) повинен застосовуватися при проведенні перерахування сум щомісячних страхових виплат потерпілим та членам їх сімей з 1 березня наступного року - створює постійні проблеми для застрахованих осіб. У даний час це врегульовано тільки постановою правління Фонду від 27.04.2007р. № 24. Тому, на переконання профспілкової сторони, зазначене питання потребує законодавчого закріплення. Таку позицію підтримали представники громадських організацій інвалідів праці, що були присутні на засіданні правління Фонду. На пропозицію профспілок дано протокольне доручення Виконавчій дирекції Фонду розробити відповідні законопроекти та від імені правління Фонду внести їх Мінсоцполітики з вимогою підготовки відповідної законодавчої ініціативи від імені Уряду.

Важливо підкреслити, що і бюджетом і програмою робіт Фонду на 2014 рік передбачено реалізацію у повному обсязі заходів Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 - 2018 роки, затвердженої Законом України від 04.04.2013, № 178-VII. Серед них – масове навчання представників профспілок, підприємств і органів влади з охорони праці, широкомасштабне розгортання інформаційної та роз’яснювальної роботи.

У звязку із численними випадками заборгованості по страховим виплатам внаслідок затримки Казначейством обслуговування коштів фондів соціального страхування через єдиний казначейський рахунок правління Фонду за поданням Виконавчої дирекції Фонду прийняло Порядок з визначенням видів платежів Фонду, що здійснюються в першочерговому порядку. В ході обговорення питання профспілкова сторона наголосила, що у подальшому слід домагатися вилучення коштів фондів соціального страхування із єдиного казначейського рахунку на окремий позабюджетний рахунок, з метою біль прозорого їх проходження виключно за цільовим призначенням та унеможливлення їх тимчасового використання для покриття касових розривів місцевих бюджетів тощо (як це робиться сьогодні).

 

Управління соціального страхування
та пенсійного забезпечення