komitet pens

18 грудня на засіданні Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів за участі представників сторін соціального діалогу розглянуто 5 законопроектів та прийнято рішення по 3 запропонувати Верховній Раді України взяти за основу. Зокрема це законопроекти про внесення змін до Закону України:

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо виплати пенсії у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон (р. №3404, н.д. В.Сушкевич та ін.), що передбачає врегулювання питання виплати пенсії у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон. СПО об’єднань профспілок підтримав цей законопроект та висловив побажання доповнення його до другого читання нормами щодо виплати пенсій особам, від'їжджаючим на проживання за кордон, яким призначено пенсії за спеціальними законами (державним службовцям, науковцям та іншим);

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо довічного грошового утримання членам сімей загиблих військовослужбовців) (р. №3615, н.д. С.Куніцин та ін.), що передбачає підвищення рівня соціального захисту однієї з найменш соціально захищеної категорії пенсіонерів – матерів, дружин і дітей із числа інвалідів, військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) при виконанні військового обов’язку. СПО об’єднань профспілок підтримав цей законопроект та висловив зауваження редакційного характеру. Що можуть бути враховані при підготовці його до другого читання;

"Про соціальні послуги" (щодо соціальних гарантій осіб, що надають соціальні послуги) (р. №2451а, н.д. А.Дирів), що передбачає підвищити рівень оплати праці працівників соціальних служб. Зокрема передбачено, що працівникам соціальних служб:

  • встановлюватимуться:
  1. oнадбавки за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи в установах соціального захисту в таких розмірах: понад 3 роки – 10%; понад 10 років – 20%; понад 20 років – 30%;
  2. oдоплати в розмірі 25% від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу в установах соціального захисту розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу;
  • виплачуватимуться:
  1. oщорічна грошова винагорода у розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.
  2. oдопомога на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

Зазначений законопроект викликав широку дискусію серед народних депутатів і спочатку був запропонований для доопрацювання. Однак після наведення ряду аргументів на користь цього законопроекту представником профспілок Комітет прийняв рішення рекомендувати прийняття законопроекту у першому читанні.

Також Комітетом було запропоновано направити на доопрацювання 2 законопроекти про:

внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам (р. №2397, н.д. О.Ляшко), що передбачаєвідновлення соціальної справедливості у сфері пенсійного забезпечення для працюючих пенсіонерів, зокрема, осучаснення пенсій працюючих осіб та усунення різниці в їх розмірах залежно від порядку використання показника середньої заробітної плати, за рахунок визначення положення, відповідно до якого перерахунок пенсій повинен здійснюватись з урахуванням показника середньої заробітної плати за рік, що передує року звернення за призначенням пенсії.

СПО об’єднань профспілок підтримало законопроект в частині осучаснення заробітної плати, норми законопроекту щодо застосування при обчисленні пенсії середньої заробітної плати в країні за календарний рік, що передує року звернення за призначенням (перерахунком) пенсії та висловило позицію, що не може бути підтримана норма щодо незастосування оптимізації до заробітної плати за період страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, оскільки, це суперечить загальним принципам пенсійного страхування. У тих випадках, коли при обчисленні пенсії береться заробітна плата як до, так і після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, таким же чином має здійснюватися і оптимізація заробітної плати — тобто за весь період страхового стажу;

внесення змін до деяких законів України щодо продовження реформування пенсійної системи (р. №2588, н.д. С.Горохов), що передбачає забезпечити впровадження другого рівня пенсійної системи – обов’язкової накопичувальної, справедливість та рівноправність щодо усіх працівників незалежно від віку, збільшення надходжень до Пенсійного фонду та до місцевих бюджетів, зменшення дефіциту Пенсійного фонду та, що учасниками накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування є усі застраховані особи, які не досягли пенсійного віку. Також проектом пропонується ввести пониження ставки єдиного внеску на коефіцієнт 1,8, тільки у разі, якщо заробітна плата, на яку нараховується єдиний внесок, складає більше ніж 3 мінімальні заробітні плати.

СПО об’єднань профспілок не підтримало законопроект і висловило наступне.

Враховуючи існуючі проблеми в економіці країни, в солідарній пенсійній системі, необхідності проведення значної підготовчої роботи, навряд, чи можливе запровадження обов'язкової накопичувальної системи з 1 січня 2014 року. Крім того, у Рекомендаціях парламентських слухань на тему: "Стан проведення пенсійної реформи та шляхи ЇЇ вдосконалення", затверджених постановою Верховної Ради України 5 квітня 2011 року №3188-УІ, було звернуто увагу на те, що «...поки не буде наведений порядок у банківській системі, не буде належного регулювання фондового ринку, поки не з'являться надійні довгострокові інструменти інвестування для впровадження другого рівня пенсійної системи, є занадто багато ризиків. При цьому потребує удосконалення система нагляду у системі накопичувального пенсійного забезпечення з боку органів, що здійснюють державний нагляд, впровадження системи пруденційного нагляду...».

Не доцільно розповсюджувати сплату внесків до обов'язкової накопичувальної системи на всіх працюючих громадян, оскільки для накопичення пенсійних коштів, за рахунок яких можна було б здійснювати щомісячні пенсійні виплати у визначених законом розмірах, потрібно не менше 20-25 років.

Щодо зменшення в 1,8 рази існуючого розміру єдиного соціального внеску, якщо база для нарахування такого внеску перевищує три розміри мінімальної заробітної плати, то в, цілому ідея заслуговує на увагу. До зазначеної пропозиції мають бути належним чином проведені відповідні розрахунки і визначені додаткові фінансові джерела для покриття видатків Пенсійного фонду. Після детального вивчення та обговорення цих розрахунків можна було б приймати відповідне рішення.

 

Управління з питань соціального страхування
та пенсійного забезпечення

 p1010013-1