153bff94d340ffc2c7c2a21981721077 XL

Інформація

про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори

(конфлікти) в Україні у першому кварталі 2020 року

Упродовж січня-березня 2020 року в результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 216,3 млн грн від загальної суми боргу (539,3 млн грн), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 1200 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема 1110 узгоджувальних зустрічей та 90 засідань примирних комісій.

Упродовж звітного періоду НСПП сприяла вирішенню 253 КТС(К) (3 – на національному, 3 – на галузевому, 5 – на територіальному, 242 – на виробничому рівнях), у яких брали участь понад 1,4 млн працівників 6727 суб'єктів господарювання.

Детальніше

Управління соціального діалогу та

 колективно - договірного регулювання ФПУ