88788786776768876767
 

      Упродовж січня-жовтня 2020 року в результаті заходів, здійснених Національною службою посередництва і примирення у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 494,3 млн грн від залишку загальної суми боргу (1 млрд 152,5 млн грн), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 3819 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема, 3588 узгоджувальних зустрічей, 223 засідання примирних комісій та 8 засідань трудового арбітражу.

Упродовж звітного періоду НСПП сприяла вирішенню 360 КТС(К)      (3 – на національному, 3 – на галузевому, 6 – на територіальному, 348 – на виробничому рівнях), в яких брали участь понад 1,4 млн працівників 6771 суб'єкта господарювання.

Загалом, у зазначених 360 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 740 вимог, з яких: 438 (59,2%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 150 (20,2%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 136 (18,8%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 16 (2,2%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Упродовж січня-жовтня п.р. НСПП зареєстровано 183 КТС(К): 2 – на територіальному, 181 – на виробничому рівнях (у 1,2 рази або на 22% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року), в яких найманими працівниками висунуто 324 вимоги (у 1,4 рази або на 40,3% більше, ніж у січні-жовтні минулого року).

Так у ІІ півріччі 2020 року найбільш конфліктна ситуація склалася у галузі охорони здоров’я, зокрема, із загальної кількості КТС(К), зареєстрованих в жовтні, майже 70,6% склали спори саме в медичних закладах.

За сприяння НСПП упродовж звітного періоду вирішено та знято з реєстрації 198 КТС(К): 2 – на територіальному, 196 - на виробничому рівнях (на 24,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року) та 377 вимог (на 54,5% більше, ніж у січні-жовтні минулого року). Із загальної кількості вирішених спорів, 28,3% - у закладах охорони здоров’я та 10,6% - у сфері державного управління.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) упродовж січня-жовтня п. р. НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 778 розбіжностей між сторонами СТВ (далі – розбіжності) на 719 підприємствах у 713 конфліктних ситуаціях (5 – на територіальному, 708 – на виробничому рівнях), з яких 15% - у закладах охорони здоров’я, майже 10% - у закладах освіти.

Упродовж десяти місяців Службою взято на облік 545 конфліктних ситуацій (3 – на територіальному, 542 – на виробничому рівнях) та 594 розбіжності на 539 підприємствах. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість конфліктних ситуацій в сфері державного управління збільшилась у 5 разів, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства – у 2,8 рази, в транспортній галузі – у 1,4 рази.

За сприяння НСПП врегульовано 436 конфліктних ситуацій (4 – на територіальному, 432 – на виробничому рівнях), з яких майже 17% - в закладах охорони здоров’я, та усунуто 466 розбіжностей між сторонами СТВ на 466 підприємствах.

Завдяки превентивним заходам НСПП лише 27 конфліктних ситуацій (3,8% від загальної кількості) стали предметом виникнення КТС(К).

У рамках реалізації заходів щодо сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП брали участь у 242 засіданнях комісій (обласних, місцевих, районних) адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам 1012 підприємств у сумі майже              1 млрд 856 млн грн.

Відповідно до повноважень НСПП продовжувала здійснювати моніторинг страйків та акцій соціального протесту, надавати консультації та  роз'яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей відповідно до чинного законодавства України.

Так, в жовтні п.р. понад 300 найманих працівників провели 1 страйк та 2 акції соціального протесту, в яких ними було висунуто вимоги відповідно до положень статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Загалом з початку 2020 року відбулось 7 страйків та 91 акція соціального протесту, в яких взяли участь понад 35,6 тис найманих працівників підприємств, установ, організацій.

Управління соціального діалогу та

 колективно - договірного регулювання