Kiev Cabinet of Ministers 

25 листопада 2020 року відбулося засідання Кабінету Міністрів України (у режимі відеоконференції), в якому взяв участь Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий.

Було розглянуто 42 проекти нормативно-правових актів, 10 з яких опрацьовано фахівцями в рамках СПО об’єднань профспілок.

Найбільш важливі:

·     проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни до пункту 9 Порядку укладення, зміни та припинення договору про реімбурсацію”;

·     проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 800 ”;

·     проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 551»;

·     проект розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату» тощо.

 
   

23 листопада 2020 року засідання Урядового комітету з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури (у режимі відеоконференції). Прийняв участь – Григорюк О.І., перший заступник Голови Професійної спілки робітників морського транспорту України.

На розгляд внесено 11 проектів актів законодавства, 2 з яких опрацьовано профспілковою стороною:

·     проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року». СПО об’єднань профспілок не підтримує зазначений проект, оскільки проект Стратегії переважно містить лише декларативні визначення окремих цілей та напрямів, не достатньо уваги приділено питанням розвитку людського потенціалу; необхідності підвищення професійної компетентності портових робітників, їх готовності працювати із використанням сучасного високотехнологічного обладнання; захисту трудових та соціальних прав портовиків, підвищення рівня оплати праці тощо.

Проект Стратегії та Пріоритетні заходи з реалізації даного проекту не містять будь-який конкретних завдань з зазначених питань. Так, завдання з «оптимізації штату працівників державних підприємств портової галузі спільно з професійними спілками» не відповідає стратегічному напрямку «Оптимізація системи управління портовою галуззю», а «оптимізація системи управління портовою галуззю» жодним чином не дозволить забезпечити «перепідготовку працівників державних стивідорних компаній для роботи на сучасних комплексах приватних портових операторів».

Профспілки звертають увагу, що наявні в проекті Стратегії положення стосуються виключно робітників державних підприємств сфери морського транспорту або державних стивідорних компаній, водночас проектом вже визначено, що державні компанії фактично здійснюють обробку лише 25% від загальної кількості вантажів в морських портах України. Більше того, проект Стратегії передбачає завдання з виходу держави з сектору надання стивідорних послуг.

В цих умовах, одним із пріоритетів має бути забезпечення розвитку та проведення тристороннього соціального діалогу в форматі «держава» - «стивідорні компанії» - «профспілкові організації», де держава має забезпечити формування якісної  політики з питань захисту трудових та соціальних прав робітників як державних, так і приватних стивідорних компаній,  утворити умови та стимули для забезпечення постійного підвищення рівня професійної компетентності портовиків, а також виступати у якості гаранта дотримання вимог законодавства України іншими сторонами.

· проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про погодження перетворення державного підприємства «Завод «Електроважмаш» в акціонерне товариство».

   

26 листопада 2020 року засідання Урядового комітету з питань цифрової трансформації, розвитку громад і територій, освіти, науки та інновацій, охорони здоровʼя, захисту довкілля, економічної, фінансової, правової політики та правоохоронної діяльності (у форматі відеоконференції). Прийняв участь – Шубін О.О., перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ .

На розгляд внесено 16 проектів актів законодавства, 5 з яких було опрацьовано профспілковою стороною, зокрема:

·     проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України та скасування постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 168 і від 13 травня 2020 р. № 363»;

·     проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пункту 11 підрозділу 1, пунктів 511—512 підрозділу 4 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України»;

·      проект розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про утворення Державного податкового університету» тощо

   

26 листопада 2020 року засідання Урядового комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва, культури, молоді, спорту та інформаційної політики (у форматі відеоконференції). Прийняв участь – Андреєв В.М., голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України.

На розгляд внесено 6 проектів актів законодавства, 3 з яких було опрацьовано профспілковою стороною, зокрема:

·     проект розпоряджень Кабінету Міністрів України «Питання збору даних для моніторингу гендерної рівності». СПО об’єднань профспілок не підтримує зазначений проект, оскільки Урядом запропоновано збільшити обсяги наявних показників щодо становища жінок та чоловіків, а ці показники, у тому числі в частині моніторингу економічної активності, є  значною мірою частковими через брак необхідних деталізуючих розрізів. Наприклад,

-                представлення індикаторів зайнятості одночасно за кількома параметрами: стать, вікові групи, тип поселення – сільське/ міське; щодо часткової зайнятості, сумісництва тощо;

-                залишаються прогалини в ідентифікації прихованих нерівностей, зокрема щодо розривів погодинної оплаті праці штатних й нештатних працівників за секторами економіки, державному секторі також різниць в заробітних платах залежно від рівня освіти та роботи на повний і неповний робочий день та ін;

-                не достатньо охоплена запропонованими гендерними показниками категорія «сільські жінки», бракує даних за статтю, розділених за типом поселення (сільська/ міська місцевість). Ця категорія  потерпає від множинної дискримінації, тому важливо додати та моніторити такі показники як: зайнятість сільських жінок та чоловіків, у т.ч. за віковими групами; доступ сільських жінок та чоловіків до базових послуг – медичних, освітніх, соціальних і адміністративних. Для цього потрібний збір і представлення відповідних даних не тільки у розрізі статі, віку, а обов’язково і одночасно за типом поселення – по Україні та по областях (регіонах).

Уряду запропоновано застосувати ширші показники, які б дозволили відобразити приховані чинники, які впливають на гендерну нерівність (ідентифікатори адаптовано до застосування в Україні з розробок Європейського інституту з гендерної рівності /  European Institute for Gender Equality (EIGE); і вони були застосовані  у моніторингу неурядових організацій за Пекінською декларацією та Платформою дій, 2019 й Конвенцією з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, 2020).

·     проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відбору проектів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини, які будуть реалізовані в рамках програми “Велике будівництво” тощо.

 

Секретаріат СПО об’єднань профспілок