unname095432 

2 грудня 2020 року відбулося засідання Кабінету Міністрів України (у режимі відеоконференції), в якому взяв участь Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий.

Було розглянуто 35 проектів нормативно-правових актів, 11 з яких опрацьовано фахівцями в рамках СПО об’єднань профспілок.

Найбільш важливі:

·      проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою СОVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-СоV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-СоV-2, та її наслідками”;

·      проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання ”;

·      проект розпоряджень Кабінету Міністрів України «Питання збору даних для моніторингу гендерної рівності». СПО об’єднань профспілок не підтримує зазначений проект, оскільки Урядом запропоновано збільшити обсяги наявних показників щодо становища жінок та чоловіків, а ці показники, у тому числі в частині моніторингу економічної активності, є значною мірою частковими через брак необхідних деталізуючих розрізів. Уряду запропоновано застосувати ширші показники, які б дозволили відобразити приховані чинники, які впливають на гендерну нерівність (ідентифікатори адаптовано до застосування в Україні з розробок Європейського інституту з гендерної рівності / European Institute for Gender Equality (EIGE); і вони були застосовані у моніторингу неурядових організацій за Пекінською декларацією та Платформою дій, 2019 й Конвенцією з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, 2020).

·      проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» тощо.

____________________

2 грудня 2020 року - засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (у режимі відеоконференції), в якому взяв участь перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Шубін О.О.

Було розглянуто 33 законопроекти та інші питання, зокрема:

·      «Про стан виконання рекомендацій слухань на тему: «Соціальна політика України на 2020-2024 роки»;

·      «Про схвалення Рекомендацій слухань на тему: «Проблеми реформування системи пенсійного забезпечення», які опрацьовані фахівцями в рамках СПО об’єднань профспілок.

Найбільш важливі законопроекти:

·        «Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (нова редакція) та інших законодавчих актів України (р.№ 3663);

·        «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій (р.№ 4147-1);

·        «Про Національну систему кваліфікацій» (р.№ 3859);

·        «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії мобінгу» (р.№ 4306) тощо.

3 грудня 2020 року засідання Урядового комітету з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури (у режимі відеоконференції). Прийняв участь – Гербеда В.В., перший заступник голови Всеукраїнської незалежної професійної спілки працівників транспорту робітників морського транспорту України.

На розгляд внесено 15 проектів актів законодавства, 4 з яких опрацьовано профспілковою стороною:

·      законопроект «Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення комерційного обліку природного газу”;

·      законопроект «Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації осіб, які проводять аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг;

·   проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання управління державним підприємством “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” тощо.

3 грудня 2020 року засідання Урядового комітету з питань цифрової трансформації, розвитку громад і територій, освіти, науки та інновацій, охорони здоровʼя, захисту довкілля, економічної, фінансової, правової політики та правоохоронної діяльності (у форматі відеоконференції). Прийняв участь – Романюк С.М., заступник голови Профспілки працівників освіти і науки Укрїни.

На розгляд внесено 16 проектів актів законодавства, 7 з яких було опрацьовано профспілковою стороною, зокрема:

·      проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», яким запропоновано скорочення терміну подання неприбутковими організаціями заяви до органів податкової служби України у разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) з 30 днів до 10 днів.

СПО об’єднань профспілок не підтримує зазначений проект. Запропоновані зміни складно буде реалізувати протягом 10 днів, вони значно ускладнять діяльність профспілок, зокрема при три-, чотириланковій структурі профспілки. Неможливо протягом 10 днів поширити підтвердні документи щодо внесення змін до установчих документів профспілки (зокрема Статуту) з центрального органу до регіональних профспілкових організацій, зібрати необхідний пакет документів згідно з вимогами Порядку та своєчасно подати його до контролюючого органу. Це призведе до масового порушення організаціями профспілки зазначеної вимоги податкового законодавства та, як наслідок, застосування до них фінансових санкцій.

·      проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975 та від 29 серпня 2018 р. № 673».

Підготовлено зауваження. З проекту Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти необхідно вилучити такі категорії осіб, як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, до досягнення ними 23 років або до закінчення навчання в закладі освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем, освітньо-професійним ступенем, ступенем вищої освіти. Оскільки згідно зі статтею 39-1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи із їх числа звільняються від плати за навчання в державних і комунальних навчальних закладах усіх рівнів. Крім того, відповідно до статті 1 цього закону, особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - це особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

·      проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державну службу якості освіти України» тощо.

3 грудня 2020 року засідання Урядового комітету з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та соціальної політики (у форматі відеоконференції). Прийняв участь – Шубін О.О., перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ.

На розгляд внесено 7 проекти актів законодавства, 4 з яких було опрацьовано профспілковою стороною, зокрема такі законопроекти:

·       «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо встановлення окремих розрахункових величин»;

·       «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення розмірів оплати штрафів та грошових стягнень за адміністративні, кримінальні та інші порушення»;

·       «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства»;

·       «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору)».

СПО об’єднань профспілок не підтримує зазначений проект, яким передбачається:

- зміна нормативного методу встановлення прожиткового мінімуму на нормативно-структурний із визначенням питомої ваги продовольчої складової у структурі прожиткового мінімуму, зокрема для працездатного населення на рівні 60%. Запропоновані норми протирічать Рекомендаціям парламентських слухань на тему: «Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні» (схвалено постановою ВРУ від 19.05.2020 № 620-IX), якими Кабінету Міністрів України рекомендовано створити Міжвідомчу робочу групу (з обов’язковим представництвом сторін соціального діалогу, громадськості та науковців) з розробки вдосконаленої методології визначення прожиткового мінімуму. Продовольча складова на рівні 60% є надзвичайно високою і не відповідає відповідному показнику в країнах ЄС, що не перевищує 40%. За розрахунками Мінсоцполітики питома вага продовольчої складової у структурі фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах жовтня ц.р. склала 37,9%. Тобто, запропонована законопроектом методика визначення прожиткового мінімуму призведе до значного заниження величини прожиткового мінімуму, в першу чергу для працездатних осіб (як мінімум на 37%).

- звуження сфери застосування прожиткового мінімуму (не застосовуватиметься для встановлення величини неоподаткованого мінімуму доходів громадян, розмірів соціальних допомог у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування, стипендій), що звужує зміст та обсяг існуючих прав і свобод, які гарантовані ст. 46 Конституції України.

Водночас, законопроектом не передбачений алгоритм обрахунку «базової величини», що унеможливлює надання оцінки обґрунтованості зазначеного показника. А встановлення Кабінетом Міністрів України розмірів базової величини для соціальних виплат в ручному режимі, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету, може призвести до звуження прав громадян та зниження рівня їх соціального захисту.

Секретаріат СПО об’єднань профспілок