images

      Упродовж січня-листопада 2020 року в результаті заходів, здійснених Національною службою посередництва і примирення у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 610,3 млн грн від залишку загальної суми боргу (1 млрд 192,8 млн грн), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 4145 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема, 3897 узгоджувальних зустрічей, 238 засідань примирних комісій та 10 засідань трудового арбітражу.

Упродовж звітного періоду НСПП сприяла вирішенню 369 КТС(К)      (3 – на національному, 3 – на галузевому, 6 – на територіальному, 357 – на виробничому рівнях), в яких брали участь понад 1,4 млн працівників 6774 суб'єктів господарювання.

Загалом, у зазначених 369 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 758 вимог, з яких: 448 (59%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 151 (20%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 140 (19%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 19 (2%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Упродовж січня-листопада п.р. НСПП зареєстровано 192 КТС(К): 2 – на територіальному, 190 – на виробничому рівнях, в яких найманими працівниками висунуто 342 вимоги (на 16% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року).

Так у ІІ півріччі 2020 року найбільш конфліктна ситуація склалася у галузі охорони здоров’я, зокрема, із загальної кількості КТС(К), зареєстрованих у поточному році, понад чверть - саме в медичних закладах.

За сприяння НСПП упродовж звітного періоду вирішено та знято з реєстрації 211 КТС(К): 2 – на територіальному, 209 - на виробничому рівнях (на 26% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року) та 403 вимоги (на 53% більше, ніж у січні-листопаді минулого року). Із загальної кількості вирішених спорів, 27% - у закладах охорони здоров’я, 10% - у сфері державного управління.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) упродовж січня-листопада п. р. НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 816 розбіжностей між сторонами СТВ (далі – розбіжності) на 748 підприємствах у 749 конфліктних ситуаціях (5 – на територіальному, 744 – на виробничому рівнях), з яких майже 15% - у закладах охорони здоров’я, 9% - у сфері державного управління.

Упродовж одинадцяти місяців Службою взято на облік 581 конфліктну ситуацію (3 – на територіальному, 578 – на виробничому рівнях) та 632 розбіжності на 568 підприємствах. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість конфліктних ситуацій в сфері державного управління збільшилась у 3 рази, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства – в 2,7 рази, в транспортній галузі – в 1,5 рази.

За сприяння НСПП врегульовано 476 конфліктних ситуацій (4 – на територіальному, 472 – на виробничому рівнях), з яких майже 17% - у закладах охорони здоров’я, 13% - у закладах освіти, 9% - у сфері державного управління, та усунуто 510 розбіжностей на 504 підприємствах.

Завдяки превентивним заходам НСПП лише 28 конфліктних ситуацій (3,7% від загальної кількості) стали предметом виникнення КТС(К).

У рамках реалізації заходів щодо сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП брали участь у 265 засіданнях комісій (обласних, місцевих, районних) адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам 1079 підприємств у сумі майже              2 млрд 344 млн грн.

Відповідно до повноважень НСПП продовжувала здійснювати моніторинг страйків та акцій соціального протесту, надавати консультації та  роз'яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей відповідно до чинного законодавства України.

Так, в листопаді п.р. понад 400 найманих працівників провели 6 акцій соціального протесту, в яких ними було висунуто вимоги відповідно до положень статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Загалом з початку 2020 року відбулось 7 страйків та 97 акцій соціального протесту, в яких взяли участь понад 36 тис. найманих працівників підприємств, установ, організацій.

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні-листопаді 2020 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

 

Управління соціального діалогу та

 колективно - договірного регулювання