49522741 401 

9 грудня 2020 року відбулося засідання Кабінету Міністрів України (у режимі відеоконференції), в якому взяв участь Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Г.В. Осовий.

Було розглянуто близько 52 проекти нормативно-правових актів, 20 з яких опрацьовано фахівцями в рамках СПО об’єднань профспілок.

Найбільш важливі:

·      проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів»;

·      проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти»;

·      проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»;

·      проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності Державного концерну “Укроборонпром” тощо.

 

09 грудня 2020 року - засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (у режимі відеоконференції), в якому взяв участь перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Шубін О.О.

Було розглянуто 28 законопроектів та питання «Про схвалення Рекомендацій слухань на тему: «Проблеми реформування системи пенсійного забезпечення», які опрацьовані фахівцями в рамках СПО об’єднань профспілок.

Найбільш важливі:

·      законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії мобінгу» (р.№ 4306);

·      законопроект «Про внесення змін до статті 47-1 Закону України "Про зайнятість населення" (щодо виключення дискримінаційних норм при наданні допомоги по частковому безробіттю) (р.№ 3981);

·      законопроект «Про внесення змін до статті 47 Закону України "Про зайнятість населення" щодо збільшення розміру допомоги по частковому безробіттю» (р.№ 3016а) тощо.

 

10 грудня 2020 року засідання Урядового комітету з питань цифрової трансформації, розвитку громад і територій, освіти, науки та інновацій, охорони здоровʼя, захисту довкілля, економічної, фінансової, правової політики та правоохоронної діяльності (у форматі відеоконференції). Прийняв участь – Панасенко О.О., голова Вільної профспілки медичних працівників

На розгляд внесено 12 проектів актів законодавства, 8 з яких було опрацьовано профспілковою стороною, зокрема:

·      проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання визначення чисельності посад науково-педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти державної та комунальної форми власності, що мають статус бюджетної установи або неприбуткового закладу освіти».

СПО об’єднань профспілок вважає, що проект потребує доопрацювання, оскільки  для підготовки фахівців за освітнім ступенем вищої освіти бакалавра у закладах вищої освіти застосовуються нормативи чисельності студентів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1134 «Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності». Однак запропоновані у проекті постанови нормативи кількості студентів на одну посаду науково-педагогічного працівника, передбачені для підготовки бакалаврів у закладах фахової передвищої освіти, дещо завищені порівняно з аналогічними нормативами, які застосовуються у закладах вищої освіти.

До прикладу, проектом постанови норматив співвідношення кількості студентів на 1 викладача з української мови і літератури складає– 14 осіб проти 9 осіб, з історії – 13,5 особи проти 13, фізики, хімії, біології – 11 осіб проти 10,5, математики -12 осіб проти 11,5 особи, фармації - 9 осіб проти 8,5 тощо.

Їх застосування призведе зменшення кількості штатних посад науково-педагогічних працівників у коледжах порівняно з їх чисельністю в університетах з підготовки фахівців аналогічного освітнього ступеня, а отже до інтенсифікації праці науково-педагогічних працівників закладів фахової вищої освіти.

Профспілки вважають, що нормативи співвідношення чисельності студентів на 1 посаду науково-педагогічного працівника закладу передвищої освіти мають бути передбачені на рівні, не вищому ніж у закладах вищої освіти.

·      проект постанови Кабінету Міністрів України «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події». СПО об’єднань профспілок не підтримує проект, оскільки виконання запропонованих проектом нормативів прибуття бригад ЕМД на сьогоднішній день є неможливим з причин:

- недостатня кількість виїзних бригад ЕМД по всіх регіонах (не менше ніж 1,0 бригада на 10 тис. міського населення та 0,75 бригади на 10 тис. сільського населення відповідно до пункту 4 Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1114 та пункту 4.3. Примірного положення про станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ України від 29 серпня 2008 р. № 500);

- незадовільний технічний стан автомобілів служби ЕМД через понаднормове їх використання без належного ремонту та незадовільний стан дорожнього покриття в Україні;

- неможливість прибуття бригад у гірських районах, віддалених населених пунктах, у великих містах із значним скупченням транспорту тощо.

Дотримання на практиці зазначених критеріїв в умовах пандемії СОVID-19 обумовлює низку проблем. Внаслідок реформування системи охорони здоров’я, а також розформування служби невідкладної медичної допомоги, змінився порядок надання первинної медичної допомоги, який надав право лікарям з надання первинної медичної допомоги не обслуговувати виклики на дому.

Проектом постанови пропонується встановити нові критерії розподілу звернень залежно від стану пацієнтів (критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні) та визначити відповідні алгоритми дій диспетчерів оперативно- диспетчерських служб ЦЕМД МК.

Профспілки вважають, що така пропозиція, за відсутності ефективного механізму відповідальності (як адміністративної так і майнової) за неправильно кваліфікований виклик швидкої медичної допомоги зумовить підвищену відповідальність та юридичну незахищеність диспетчерів із прийому викликів оперативно-диспетчерської служби центру ЕМДМК під час визначення між двома спорідненими категоріями звернень в телефонному режимі.

Проект постанови є передчасним в умовах пандемії СОVID - 19 та потребує доопрацювання з урахуванням ситуації, яка склалася в службі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф України.

·       проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Типового положення про станцію екстреної (швидкої) допомоги». СПО об’єднань профспілок не погоджує проект, оскільки запропоновані зміни не узгоджуються із положеннями Закону України «Про екстрену медичну допомогу».

1. Згідно з пунктом 1 Проекту пункт 5 Типового положення про станцію екстреної (швидкої) допомоги пропонується викласти в наступній редакції:

«5. Станція входить до складу територіального центру.».

Водночас, частиною 2 статті 9 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» передбачено, що станція екстреної (швидкої) медичної допомоги може мати статус юридичної особи або відокремленого підрозділу центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Наведене положення Проекту не відповідає Закону, оскільки звужує перелік можливих організаційних форм діяльності станцій екстреної (швидкої) допомоги.

2. Пунктом 5 Проекту пропонується вилучити з Типового положення класифікацію бригад, які можуть утворюватися у складі Центру ЕМД (лікарські, фельдшерські та спеціалізовані) і надати керівнику право самостійно визначати їх склад та кількість.

У разі прийняття Проекту у зазначеній редакції, єдиним нормативно-правовим актом, у якому чітко визначається професійний склад бригад ЕМД (лікарські, фельдшерські та бригади парамедиків) залишиться Типове положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, затверджене постановою КМ України від 21 листопада 2012 р. № 1114 (положення втрачають чинність з 1 січня 2025 року).

Профспілки вважають зазначену пропозицією недоречною, оскільки, це неодмінно призведе до подальшого зменшення питомої ваги лікарських (спеціалізованих) бригад, а також загальної кількості бригад у складі Центрів ЕМД, що негативно вплине на своєчасність та якість медичного обслуговування населення. Збереження діючої імперативної редакції пункту 12 Типового положення щодо професійного складу бригад сприятиме збереженню та підсиленню існуючих лікарських та фельдшерських бригад екстреної медичної допомоги.

СПО об’єднань профспілок вважає, що зазначене питання доцільно розглядати лише після завершення трансформації системи охорони здоров'я, утворення лікарень інтенсивного лікування (відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги) із гарантованим переведенням до них лікарів з медицини невідкладних станів виїзних бригад екстреної медичної допомоги, які виявлять таке бажання.

3. Пунктом 6 Проекту пропонується з Типового положення виключити пункт 14, яким передбачено розміщення цілодобового диспетчерського посту на базі станції.

Відповідно до частини 1 статті 9 Закону основними завданнями станції екстреної (швидкої) медичної допомоги є забезпечення постійної готовності бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги до надання екстреної медичної допомоги та координація їх діяльності з оперативно-диспетчерською службою центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на території відповідної адміністративної одиниці.

Абзацом четвертим частини 2 статті 8 Закону до обов’язків оперативно-диспетчерської служби центру ЕМД віднесено передання станції екстреної (швидкої) медичної допомоги та відповідній бригаді екстреної (швидкої) медичної допомоги інформації про виклик.

Вимоги щодо розміщення диспетчерських постів на станціях передбачені і пунктом 6 Порядку інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р.№ 1118.

Таким чином, внесенню зазначених змін мають передувати відповідні зміни до Закону та постанови КМ України № 1118.

 

10 грудня 2020 року – засідання Урядового комітету з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури (у форматі відеоконференції). Прийняв участь – Гербеда В.В., голова Всеукраїнської незалежної професійної спілки працівників транспорту.

На розгляд внесено 11 проектів актів законодавства, 9 з яких опрацьовано профспілковою стороною:

·      законопроект «Про внесення змін до Закону України “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу” щодо розвитку високоефективної когенерації»;

·      .проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання довідки про підтвердження статусу підприємства “зеленої” електрометалургії);

·      проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року» тощо.

 

Секретаріат СПО об’єднань профспілок