unnamed 09

Упродовж січня 2021 року в результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі майже 291 млн грн від загальної суми боргу (490 млн грн), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 320 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема 305 узгоджувальних зустрічей та 15 засідань примирних комісій.

Упродовж січня 2021 року НСПП сприяла вирішенню 162 КТС(К) (3 – на національному, 3 – на галузевому, 4 – на територіальному, 152 – на виробничому рівнях), у яких взяли участь понад 1,4 млн працівників 6693 суб'єктів господарювання.

Загалом, у зазначених 162 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 369 вимог, з яких: 200 (54%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 83 (22%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 72 (20%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 14 (4%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Із загальної кількості КТС(К), зареєстрованих у січні п.р., 67% КТС(К) зареєстровано в медичних закладах, 17% – на машинобудівних підприємствах.

За сприяння НСПП упродовж звітного періоду вирішено і знято з реєстрації 32 КТС(К) та 45 вимог, з яких 49% – щодо своєчасності виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї. Із загальної кількості вирішених КТС(К) 53% склали спори у закладах охорони здоров'я, 22% – на підприємствах машинобудівної галузі.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) упродовж січня п. р. НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 230 конфліктних ситуацій (1 – на територіальному, 229 – на виробничому рівнях), з яких майже 20% на підприємствах сфери житлово-комунального господарства, 18% – у закладах освіти та охорони здоров'я.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року загальна кількість конфліктних ситуацій, врегулюванню яких сприяла НСПП, збільшилась на 3,5%, зокрема на підприємствах сфери житлово-комунального господарства на 31%, машинобудування – на 14,3%.

За сприяння НСПП врегульовано 34 конфліктні ситуації на 51 підприємстві (1 – на територіальному, 33 – на виробничому рівнях), з яких 24% у закладах освіти та охорони здоров'я, 23,5% – на підприємствах добувної промисловості, 14,7% – на підприємствах сфери житлово-комунального господарства,.

Відповідно до повноважень НСПП продовжувала здійснювати моніторинг страйків та акцій соціального протесту, надавати консультації та роз'яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей у рамках чинного законодавства України.

У січні поточного року наймані працівники провели 2 акції соціального протесту, у яких ними було висунуто вимоги відповідно до положень статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Управління соціального діалогу та

 колективно - договірного регулювання