unnamed

Упродовж 2020 року Національна служба посередництва і примирення (далі – НСПП) сприяла вирішенню 377 колективних трудових спорів (конфліктів) (3 – на національному, 3 – на галузевому, 6 – на територіальному, 365 – на виробничому рівнях), безпосередніми учасниками яких стали понад 1,4 млн працівників 6778 суб'єктів господарювання.

Загалом, у 377 спорах найманими працівниками було висунуто 767 вимог, що на 6,7% більше порівняно з попереднім роком, з яких: 455 (59%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 151 (20%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 142 (18%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 19 (3%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Упродовж минулого року НСПП було зареєстровано 200 спорів (2 – на територіальному та 198 – на виробничому рівнях), з яких майже          45% – з причин наявності заборгованості із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати, що у 2 рази більше, ніж у 2019 році.

У зареєстрованих 200 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 351 вимогу, що на 14% більше, ніж у 2019 році, з яких: 238 (68%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 71 (20%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 37 (11%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 5 (1%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

За сприяння НСПП, у ході проведення примирних процедур, вирішено та знято з реєстрації 221 спір, що на 14,5% більше, ніж у 2019 році, (2 – на територіальному, 219 – на виробничому рівнях) та 415 вимог, що на 37% більше порівняно з попереднім роком, з яких майже дві третини – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 19,3% – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 16,4% – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 1,4% – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

В 2020 році Службою проведено 4467 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема 4200 узгоджувальних зустрічей, 256 засідань примирних комісій та 11 засідань трудових арбітражів.

У результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 690,8 млн грн або 57% від загальної суми боргу (1 млрд 203,5 млн грн), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій, а 134,5 млн грн – знято з обліку, у зв'язку з припиненням трудових відносин між сторонами СТВ, зокрема звільненням з роботи більш як двох третин найманих працівників, які висували вимоги щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

З метою запобігання виникненню КТС(К) НСПП здійснювала заходи, спрямовані на врегулювання 833 розбіжностей між сторонами СТВ у 764 конфліктних ситуаціях (6 – на територіальному, 758 – на виробничому рівнях) на 784 підприємствах.

Підвищеним рівнем конфліктогенності відзначались підприємства, установи та організації бюджетної сфери (194 конфліктні ситуації), сфери житлово-комунального господарства (93), державного управління (70 конфліктних ситуацій, що у 3,2 рази більше, ніж у 2019 році), транспорту (66), добувної промисловості і розроблення кар'єрів (40).

За сприяння НСПП врегульовано 549 конфліктних ситуацій (4 – на територіальному, 545 – на виробничому рівнях) або 72% від загальної кількості, та усунуто 593 розбіжності між сторонами СТВ (74% від загальної кількості) на 562 підприємствах.

Завдяки превентивним заходам НСПП лише 29 (3,8% від загальної кількості) конфліктних ситуацій (1 – на територіальному у закладах освіти Кіровоградської області, 28 – на виробничому рівнях) стали предметом виникнення КТС(К).

Упродовж 2020 року НСПП сприяла зменшенню рівня соціального напруження та пошуку взаємоприйнятних рішень між сторонами конфліктів при проведенні найманими працівниками 118 страйків та акцій соціального протесту (далі – АСП), у яких взяли участь понад 38 тис. найманих працівників.

Результатом здійснення НСПП комплексу превентивних заходів стало зменшення кількості страйків у 2020 році на 56%, порівняно з 2019.

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні за 2020 рік, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.  Детально читати про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у 2020 році читати тут

 

 Управління соціального діалогу та колективно - договірного регулювання