yak napisati zayavu pro trudovi spori 

Упродовж січня-березня 2021 року в результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 193,4 млн грн від загальної суми боргу (694,7 млн грн), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 1028 примирних процедур, спрямованих на вирішення КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема 976 узгоджувальних зустрічей та 52 засідання примирних комісій, сприяла вирішенню 201 КТС(К) (3 – на національному, 4 – на галузевому, 4 – на територіальному, 190 – на виробничому рівнях), у яких взяли участь понад 1,6 млн працівників 7662 суб'єктів господарювання.

У зазначених 201 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 444 вимоги, з яких: 225 (51%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 102 (23%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 94 (21%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 23 (5%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Зокрема, в березні зареєстровано 29 КТС(К), з яких майже 35% – у закладах охорони здоров'я, понад 24% – у сфері державного управління, 21% – на підприємствах транспорту.

Упродовж трьох місяців вирішено і знято з реєстрації 47 КТС(К) та 82 вимоги, з яких понад 30% – щодо своєчасності виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї, 23% – щодо охорони праці, організації робочих місць та виробничого побуту. Із загальної кількості вирішених КТС(К) 43% склали спори у закладах охорони здоров'я, 15% – на підприємствах машинобудівної галузі.

Здійснено заходи, спрямовані на врегулювання 369 конфліктних ситуацій (1 – на територіальному, 368 – на виробничому рівнях) на 382 підприємствах, з яких понад 17% – на підприємствах сфери житлово-комунального господарства, 16,5% – у закладах освіти та охорони здоров'я.

Відповідно до повноважень НСПП продовжує здійснювати моніторинг страйків та акцій соціального протесту, надає консультації та роз'яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей у рамках чинного законодавства України.

У березні поточного року наймані працівники провели 8 акцій соціального протесту, у яких ними було висунуто вимоги відповідно до положень статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні-березні 2021 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення

Управління соціального діалогу та

 колективно - договірного регулювання