А10

17 травня 2021 року відбулись робочі консультації представників Федерації профспілок України та Федерації роботодавців України з метою визначення позицій по ряду важливих питань, таких як реалізація положень Генеральної угоди на 2019-2021 рр., стан соціального діалогу на національному рівні, виконання Меморандуму про співпрацю, підписаного за результатами зустрічі ФПУ та ФРУ 20 листопада 2018 р та низки законопроектів, що стосуються соціально-економічного розвитку та соціально-трудових відносин.

У зустрічі взяли участь: зі сторони Федерації профспілок України – Голова СПО об’ єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій  Осовий, заступники Голови ФПУ Євген Драп’ятий, Володимир Саєнко, Олександр Шубін, голова Профспілки авіабудівельників України Ярема Жугажвич: зі сторони Федерації роботодавців України – Голова СПО роботодавців, Голова Ради ФРУ Дмитро Олійник, заступник Голови Ради ФРУ Сергій Біленький, генеральний директор ФРУ Руслан Іллічов, директор департаменту дерегуляції підприємницької діяльності ФРУ Наталя Гостєва.  
     

Щодо Генеральної угоди. Сторони підтвердили, що Генеральна угода є, і залишається, основним та дієвим актом, де визначені домовленості та зобов’язання сторін соціального діалогу і, на сьогодні, альтернативи їй немає. Спільною робочою комісією підготовлено пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Генеральної угоди на 2019-2021 рік. Водночас сторони підтвердили готовність розпочати консультації в тристоронньому форматі щодо початку переговорів з укладення Генеральної угоди на новий строк та на період переговорів продовжити дію чинної Генеральної угоди.

Щодо соціального діалогу. Сторони висловили велику стурбованість щодо тривалого періоду бездіяльності Національної тристоронньої соціально-економічної ради. Враховуючи, що це основна площадка соціального діалогу на національному рівні,  необхідно якнайскоріше відновити її діяльність, зокрема, шляхом призначення Голови НТСЕР, який, відповідно до Закону «Про соціальний діалог в Україні» має повноваження на скликання засідання Ради.

Сторони мають спільну позицію, що на площадці Національної ради, в першу чергу, необхідно обговорювати стратегічні питання формування державної економічної та соціальної політики.

Щодо стану реалізації Меморандуму між ФПУ та ФРУ. Сторони обговорили стан реалізації положень Меморандуму та відзначили, що питання зайнятості населення, збереження існуючих та створення нових робочих місць є одним з найбільш проблемних в контексті забезпечення ефективного соціально-економічного розвитку держави, її відновлення після коронакризи та потребує особливої уваги.

А11

За час дії Меморандуму спільними зусиллями Сторін було досягнуто наступного. У сприянні продуктивній зайнятості – забезпечено запуск Національного агентства кваліфікації, прийнято Основні напрями реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року та план заходів з їх виконання; у сфері промислового розвитку – в Уряді введено посаду Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України та створено відповідне міністерство. Крім того, на виконання вимог Спільної заяви ФПУ та ФРУ до Уряду (від 27.03.2020) щодо боротьби із спричиненими пандемією кризовими явищами у соціально-економічній площині, прийнято ряд державних антикризових рішень.

Сторони підтвердили подальшу реалізацію положень Меморандуму через призму зайнятості, збереження існуючих та створення нових робочих місць з гідними умовами праці. Зокрема, висловили спільну позицію щодо підтримки законопроекту №3739 "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості", що спрямований на підтримку вітчизняного товаровиробника та розвиток ринку праці.

Щодо законопроектів, що стосуються соціально-економічного розвитку та соціально-трудових відносин.

·          Сторона роботодавців повідомила про проведений аналіз законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Запропоновані Урядом зміни, не підкріплені жодними реальними економічними розрахунками, не передбачають системних та послідовних змін, а є хаотичним набором різноманітних ініціатив, значна частка яких, у разі їх прийняття, матиме негативні наслідки для бізнесу з різних секторів економіки та для економіки в цілому. Зазначені ініціативи Уряду можуть привести до значного зменшення обсягів виробництва через втрату конкурентоспроможності середніми і великими підприємствами, що призведе до скорочення вже існуючих робочих місць, зменшення надходжень валютної виручки, платежів до Державного і місцевих бюджетів та створить додатковий тиск на ринок праці в умовах глобальної пандемії.

Обговоривши зазначене питання, сторони відзначили, що будь-які суттєві зміни податкового законодавства мають відбуватись після погодження з соціальними партнерами і, окрім наповнення бюджету, мають не стримувати зайнятість та процеси створення і збереження робочих місць. В сучасних умовах саме зайнятість є ключовою для забезпечення ефективного економічного розвитку держави і відновлення її після кризи.

·     Профспілкова сторона, в свою чергу, повідомила про проведену оцінку законопроектів №5371 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність” та №5388 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин», які, на думку профспілкової сторони, суттєво скорочують гарантії найманих працівників і несуть загрозу можливої тінізації економіки.

Обговоривши зазначені ініціативи, сторони спільно відзначили, що вирішення проблемних питань трудового законодавства має відбуватись на площадках соціального діалогу за умови проведення спільних консультацій і пошуку взаємоприйнятних рішень.

·     Сторонами також обговорено положення, ініційованого владою, проєкту Закону України №5458  «Про правові та організаційні засади громадського контролю та громадського діалогу в Україні».

В основному підтримуючи ідею запровадження громадського контролю за діяльністю органів влади, їх посадових і службових осіб та визначення механізму громадського діалогу, сторони зазначили про необхідність розмежування громадського діалогу та соціального діалогу.

Питання соціально-трудових відносин, реформ в економічній і соціальній політиці мають розглядатись на площадках соціального діалогу виключно у тристоронньому форматі – між профспілками, роботодавцями та Урядом. Громадський діалог – це взаємодія держави та організацій громадянського суспільства з більш широкого кола питань, які становлять громадський інтерес, в якому організації профспілок та роботодавців беруть участь у якості організацій громадянського суспільства.

Позицію щодо зазначеного законопроекту буде направлено Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

·     В частині обговорення законодавчих ініціатив, спрямованих на реформування системи соціального страхування Сторони зазначили, що забезпечення соціального страхування на основі тристоронньої системи управління фондами соціального страхування є моделлю, яка широко використовується у європейському співтоваристві та роками продемонструвала свою обґрунтованість та ефективність. Сучасний кризовий стан, що характеризується дефіцитом фондів соціального страхування є наслідком глобальної пандемії та запровадження карантинних обмежень у роботі багатьох секторів економіки. З метою виведення страхових фондів з кризового стану, для фінансування зазначеного дефіциту згідно з чинним законодавством мають бути залучені кошти державного бюджету за рахунок програм, спрямованих на подолання епідемії Ковід-19. В частині проведення реформ системи соціального страхування, зокрема щодо обсягів і параметрів страхових виплат, сторони вважають, що зазначені реформи мають проводитись в рамках розробленого на тристоронній основі системного підходу, впровадження якого доцільно проводити після завершення кризового періоду.

·     Сторонами було обговорено законодавчі ініціативи щодо накопичувального пенсійного страхування, які зареєстровані та опрацьовуються у Верховній Раді України. Було підкреслено, що в умовах сучасного економічного розвитку держави запровадження другого рівня загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи можливе лише за виконання наступних ключових передумов:

1) запуск і подальше функціонування другого рівня не за рахунок додаткового оподаткування роботодавців та/або найманих працівників, такі гарантії мають бути закріплені законодавчо;

2) забезпечення конкуренції серед суб'єктів, які здійснюють діяльність на другому рівні (пенсійні фонди, банки, страхові компанії тощо);

3) побудова максимально надійної системи захисту накопичень майбутніх пенсіонерів від інфляційного знецінення та можливих шахрайських дій суб’єктів другого рівня;

4) пенсійні накопичення мають працювати, перш за все, на розвиток вітчизняної економіки та національного фондового ринку;

5) має бути забезпечене збереження та зміцнення існуючих інститутів солідарної складової системи пенсійного забезпечення.

·     В частині реформування системи професійного пенсійного забезпечення, сторони домовились продовжити напрацювання на основі соціального діалогу пропозицій спрямованих на забезпечення механізмів дієвого соціального захисту для працівників, що працюють у шкідливих та небезпечних умовах з метою недопущення зниження чинних гарантій та збільшення навантаження на легально працюючій бізнес, який виконує свої зобов’язання по пільговому пенсійному забезпеченню.

Щодо забезпечення ефективного управління об’єктами державної власності. З метою підвищення ефективності та прозорості управління підприємствами державного сектору економіки, сторони домовились сприяти впровадженню у вітчизняну практику керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування. Зокрема, сторони докладатимуть спільних зусиль щодо формування стратегічних цілей діяльності державного сектору економіки, виходячи з інтересів розвитку реального сектору економіки України, збереження та створення гідних робочих місць. Сторони вноситимуть пропозиції щодо збільшення національного представництва в органах управління згаданих компаній в частині включення до них представників роботодавців та профспілок.

За результатами зустрічі Сторони домовились продовжити роботу над реалізацією положень Меморандуму про співробітництво ФПУ та ФРУ від 20 листопада 2018 року та поглиблювати двосторонню взаємодію в рамках реалізації принципів і засад соціального діалогу в Україні.

Федерація профспілок України