88 main

26 травня 2021 року відбулося засідання Кабінету Міністрів України (у режимі відеоконференції), в якому взяв участь Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Осовий Г.В.

Було розглянуто 37 проектів нормативно-правових актів, 10 з яких опрацьовано в рамках СПО об’єднань профспілок.

Найбільш важливі:

·  законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав дітей у зв’язку з утворенням Національної соціальної сервісної служби та її територіальних органів»;

·  законопроект «Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини»;

·  проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до схеми посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів»;

·       проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання формування складу осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правлінні Фонду соціального страхування» тощо.

 

25 травня 2021 року засідання Урядового комітету з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та соціальної політики (у форматі відеоконференції).

На розгляд внесено 7 проектів актів законодавства, 2 з яких опрацьовано та погоджено профспілковою стороною:

·            законопроект «Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини»;

·            проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року».

 

27 травня 2021 року засідання Урядового комітету з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури (у режимі відеоконференції). Прийняла участь – Плахова К., заступник голови Професійної спілки працівників авіабудування та машинобудування України.

           На розгляд внесено 12 проектів актів законодавства.

 _______________________

27 травня 2021 року засідання Урядового комітету з питань цифрової трансформації, розвитку громад і територій, освіти, науки та інновацій, охорони здоровʼя, захисту довкілля, економічної, фінансової, правової політики та правоохоронної діяльності (у форматі відеоконференції). Прийняв участь –    Шубін О.О., перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ.

На розгляд внесено 12 проектів актів законодавства, 2 з яких опрацьовано профспілковою стороною.

Найбільш важливі:

·       проект постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки».

Профспілками опрацьовано зазначений проект постанови та надано свої пропозиції. Водночас, на думку профспілок, проектом не забезпечено виконання норм Генеральної угоди щодо:

співвідношення мінімальної заробітної плати до середньомісячної заробітної плати на кінець року на рівні 50% - зазначене співвідношення знижується з 47,7% у 2021 році до 40,2% у 2024 році;

- скорочення розриву між розмірами посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та фактичним розміром прожиткового мінімум для працездатних осіб (розрив між середньозваженими показниками зростатиме з 2712 грн. у 2021 році до 3045 грн. у 2024 році).

·       проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про віднесення посад працівників військово-цивільних адміністрацій до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування».

        ________________________________

27 травня 2021 року засідання Урядового комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва, культури, молоді, спорту та інформаційної політики (у форматі відеоконференції). Прийняв участь – Андреєв В.М., голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України.  

На розгляд внесено 7 проектів актів законодавства, 2 з яких опрацьовано профспілковою стороною, зокрема:

·       проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021―2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України».

СПО об’єднань профспілок погоджено зазначений проект постанови.

·       проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021―2023 роки»

Профспілки надали свої пропозиції, зокрема щодо:

- розроблення та внесення до Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до Закону України «Про оплату праці» та Кодексу законів про працю України щодо зміни структури мінімальної заробітної плати (в частині не включення до мінімальної заробітної плати доплат, надбавок, підвищень посадових окладів за роботу в особливих умовах, компенсаційних, стимулюючих, заохочувальних та інших виплат);

- створення гарантійної установи відповідно до частини ІІІ Конвенції МОП №173 про захист прав працівників у разі неплатоспроможності роботодавця, була відхилена з причин невідповідності даного заходу предмету регулювання проєкту Плану дій тощо.

Профспілкові пропозиції були частково враховано.

________________________________

28 травня 2021 року - засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (у режимі відеоконференції), в якому взяв участь Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Осовий Г.В.

Було розглянуто 10 законопроектів та інші питання, зокрема:

·  «Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення»(р. № 2683);

·  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність» (р.№ 5371);

·       «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин» (р.№ 5388);

·       «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів» (р.№ 4669) тощо.

 Секретаріат СПО об’єднань профспілок