1384430878 nspp

Упродовж січня-травня 2021 року в результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 437,3 млн грн від загальної суми боргу (945 млн грн), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 1772 примирні процедури, спрямовані на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема 1686 узгоджувальних зустрічей та 85 засідань примирних комісій та  1 засідання трудового арбітражу.

В січні-травня п.р. НСПП сприяла вирішенню 247 КТС(К) (3 – на національному, 4 – на галузевому, 5 – на територіальному, 235 – на виробничому рівнях), у яких взяли участь понад 1,6 млн працівників 7726 суб'єктів господарювання.

У зазначених 247 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 525 вимог, з яких: 258 (49%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 146 (28%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 98 (19%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 23 (4%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Зокрема, з початку року зареєстровано 91 КТС(К), з яких 40% – у закладах охорони здоров'я, майже 19% – на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів, понад 15% – у сфері державного управління.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року суттєво підвищилась питома вага КТС(К), у яких найманими працівниками висувалися вимоги щодо своєчасності виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї. Так, якщо у минулому році питома вага таких спорів складала 17,6% від загальної кількості зареєстрованих КТС(К), то у поточному році вона сягнула 57%.

За сприяння НСПП упродовж звітного періоду вирішено і знято з реєстрації 82 КТС(К) та 143 вимоги, з яких майже 27% – щодо своєчасності виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї, 14% – щодо дотримання законодавства з питань охорони праці, організації робочих місць та виробничого побуту. Із загальної кількості вирішених КТС(К) 48% склали спори у закладах охорони здоров'я, 15% – на підприємствах машинобудівної галузі.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) упродовж січня-травня п. р. НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 469 конфліктних ситуацій (1 – на територіальному, 468 – на виробничому рівнях) на 476 підприємствах, з яких понад 17% – на підприємствах сфери житлово-комунального господарства, майже 14% – у закладах охорони здоров'я.

За зазначений період врегульовано 162 конфліктні ситуації (1 – на територіальному, 161 – на виробничому рівнях) на 178 підприємствах, з яких 18,6% у закладах освіти та охорони здоров'я, 18,5% – на підприємствах сфери житлово-комунального господарства.

Завдяки превентивним заходам НСПП лише 17 конфліктних ситуацій (3,6% від загальної кількості) стали предметом виникнення КТС(К).

У рамках реалізації заходів щодо сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП брали участь у 117 засіданнях комісій (обласних, місцевих, районних) адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам 731 підприємства у сумі понад 1 млрд 728 млн грн.

Відповідно до повноважень НСПП продовжувала здійснювати моніторинг страйків та акцій соціального протесту, надавати консультації та роз'яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей у рамках чинного законодавства України.

Так, у травні поточного року наймані працівники провели 4 акції соціального протесту, у яких ними було висунуто вимоги відповідно до положень статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Упродовж звітного періоду проведено 24 засіданя Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Підготовлено та розміщено в ЗМІ 784 публікації, організовано та проведено 525 заходів (семінари, наради, круглі столи) з питань забезпечення реалізації в Україні правового механізму вирішення КТС(К) та здійснення соціального діалогу, взято участь у 322 заходах, організованих сторонами соціального діалогу та соціальними партнерами.

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні-травні 2021 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

                                                     Управління соціального діалогу та

                                                       колективно - договірного регулювання