1625031433 poster190

У Міністерстві економіки України розглянуто звернення Голови Федерації профспілок України Осового Г.В. від 5 липня 2021 року та Ради ФПУ щодо необхідності наближення ратифікації Україною Конвенції Міжнародної організації праці (МОП) про викорінення насильства та домагання у сфері праці № 190.

Про це повідомляється у листі Мінекономіки до ФПУ.

Міністерство інформує, що виконання Конвенції МОП № 190 потребує внесення змін до чинних законів України. Тому наразі опрацьовується законодавча ініціатива щодо ратифікації згаданої Конвенції та продовжується вивчення питання щодо розробки проекту Закону України «Про ратифікацію Конвенції МОП про викорінення насильства та домагань у сфері праці № 190», а також проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення насильства та домагань у сфері праці».

Цими законопроектами, зокрема, планується врегулювати питання прямої заборони сексуального домагання, насильства за ознакою статі (гендерного насильства і домагання); передбачити обов’язок для роботодавців та представників працівників розробляти заходи, спрямовані на запобігання та протидію сексуальному домаганню, насильству за ознакою статі; визначити перелік заходів, які вживаються роботодавцем по відношенню до працівника, стосовно якого вчинено домагання чи насильство.

          У зв’язку з цим Міністерство вважає за необхідне продовжити суспільний діалог щодо основних принципів та рівня участі держави при здійсненні заходів, спрямованих на запобігання насильству та домаганням на робочому місці.

    З метою напрацювання взаємоприйнятних рішень Мінекономіки продовжуватиме спільну роботу з соціальними партнерами, центральними органами виконавчої влади, громадянськими організаціями та іншими заінтересованими сторонами, спрямовану на вивчення питання щодо можливості ратифікації Конвенції № 190 та внесення до Верховної Ради України законопроектів, спрямованих на наближення національного законодавства до норм Конвенції № 190.

      Вказані заходи будуть здійснюватися в рамках виконання завдання, визначеного пунктом 49 Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021 – 2023 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 756-р.

 

Прес-центр ФПУ