10 11 2020 10

 Упродовж січня-серпня 2021 року в результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 504,8 млн грн від загальної суми боргу (майже 1,2 млрд грн), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 2958 примирних процедур, спрямовані на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема 2785 узгоджувальних зустрічей та 171 засідання примирних комісій та 2 засідання трудового арбітражу.

В січні-серпні п.р. НСПП сприяла вирішенню 283 КТС(К) (3 – на національному, 4 – на галузевому, 5 – на територіальному, 271 – на виробничому рівнях), у яких взяли участь понад 1,6 млн працівників 7738 суб'єктів господарювання.

У зазначених 283 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 581 вимогу, з яких: 292 (50%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 149 (26%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 112 (19%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 28 (5%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Зокрема, з початку року зареєстровано 127 КТС(К), з яких 43% – у закладах охорони здоров'я, 13% – на підприємствах добувної промисловості,11% – у сфері державного управління, 8% – на підприємствах транспорту, 25% - на підприємствах інших галузей економіки. Загалом у зазначених спорах найманими працівниками було висунуто 229 вимог.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року суттєво підвищилась питома вага КТС(К), у яких найманими працівниками висувалися вимоги щодо своєчасності виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї. Так, якщо у минулому році питома вага таких спорів складала 36% від загальної кількості зареєстрованих КТС(К), то у поточному році вона становить понад 51%.

За сприяння НСПП упродовж звітного періоду вирішено і знято з реєстрації 131 КТС(К) та 240 вимог, з яких понад 26% – щодо своєчасності виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї, 11% – щодо дотримання законодавства з питань охорони праці, організації робочих місць та виробничого побуту. Із загальної кількості вирішених КТС(К) понад 50% склали спори у закладах охорони здоров'я, 10% – на підприємствах машинобудування.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) упродовж січня-серпня п. р. НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 621 конфліктної ситуації (1 – на територіальному, 620 – на виробничому рівнях) на 616 підприємствах, з яких майже 25% – у закладах освіти та закладах охорони здоров’я, 17% на підприємствах сфери житлово-комунального господарства.

За зазначений період врегульовано 321 конфліктну ситуацію на 330 підприємствах, з яких 19% – на підприємствах сфери житлово-комунального господарства, понад 15% – у закладах охорони здоров'я.

Завдяки превентивним заходам НСПП лише 21 конфліктна ситуація (3,4% від загальної кількості) стала предметом виникнення КТС(К).

У рамках реалізації заходів щодо сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП брали участь у 198 засіданнях комісій (обласних, місцевих, районних) адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам 1086 підприємств у сумі майже  2,8 млрд грн.

Відповідно до повноважень НСПП продовжувала здійснювати моніторинг страйків та акцій соціального протесту, надавати консультації та роз'яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей у рамках чинного законодавства України.

Так, у серпні поточного року наймані працівники провели 9 акції соціального протесту, у яких ними було висунуто вимоги відповідно до положень статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Упродовж звітного періоду проведено 59 засідань Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Підготовлено та розміщено в ЗМІ 1138 публікацій, організовано та проведено 819 заходів (семінари, наради, круглі столи) з питань забезпечення реалізації в Україні правового механізму вирішення КТС(К) та здійснення соціального діалогу, взято участь у 523 заходах, організованих сторонами соціального діалогу та соціальними партнерами.

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні-серпні 2021 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

                                                     Управління соціального діалогу та колективно - договірного регулювання