НСПП 

Упродовж січня-вересня 2021 року в результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 571,3 млн грн від загальної суми боргу (майже 1,3 млрд грн), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 3347 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема 3166 узгоджувальних зустрічей, 179 засідань примирних комісій та 2 засідання трудових арбітражів.

Упродовж січня-вересня НСПП сприяла вирішенню 289 КТС(К) (3 – на національному, 4 – на галузевому, 5 – на територіальному, 277 – на виробничому рівнях), у яких взяли участь понад 1,6 млн працівників 7740 суб'єктів господарювання.

Загалом, у 289 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 607 вимог, з яких: 308 (51%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 149 (25%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 117 (19%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 33 (5%)  – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Зокрема, з початку року зареєстровано 133 КТС(К), з яких 44% – у закладах охорони здоров'я, 13% – на підприємствах добувної промисловості, 11% – у сфері державного управління, 8% – на підприємствах транспорту, 24% – на підприємствах інших галузей економіки. Загалом у зазначених спорах найманими працівниками було висунуто 255 вимог.

Слід зазначити, що питома вага зареєстрованих КТС(К), у яких найманими працівниками висунуто вимоги щодо своєчасності виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї, становить 52%.

За сприяння НСПП упродовж звітного періоду вирішено і знято з реєстрації 148 КТС(К) та 260 вимог, з яких понад 29% – щодо своєчасності виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї, майже 11% – щодо дотримання законодавства з питань охорони праці, організації робочих місць та виробничого побуту. Із загальної кількості вирішених КТС(К) майже 50% склали спори у закладах охорони здоров'я.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) упродовж січня-вересня п. р. НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 679 конфліктних ситуацій (1 – на територіальному, 678 – на виробничому рівнях) на 671 підприємстві, з яких 27% – у закладах освіти та охорони здоров'я, понад 16% – на підприємствах сфери житлово-комунального господарства.

За сприяння НСПП врегульовано 383 конфліктні ситуації на 387 підприємствах, з яких 20% у закладах охорони здоров'я, понад 17% на підприємствах сфери житлово-комунального господарства.

Завдяки превентивним заходам НСПП лише 22 конфліктні ситуації (3% від загальної кількості) стали предметом виникнення КТС(К).

У рамках реалізації заходів щодо сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП брали участь у 225 засіданнях комісій (обласних, місцевих, районних) адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам 1210 підприємств у сумі майже 2,9 млрд грн.

Відповідно до повноважень НСПП продовжувала здійснювати моніторинг страйків та акцій соціального протесту, надавати консультації та роз'яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей у рамках чинного законодавства України.

У вересні поточного року наймані працівники провели 2 страйки та 2 акції соціального протесту, у яких ними було висунуто вимоги відповідно до положень статті 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Упродовж 9 місяців п. р. проведено 81 засідання Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності/підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Упродовж січня-вересня п р. працівниками НСПП підготовлено та розміщено в ЗМІ 1268 публікацій, організовано та проведено 951 захід (семінари, наради, круглі столи) з питань забезпечення реалізації в Україні правового механізму вирішення КТС(К) та здійснення соціального діалогу, взято участь у 613 заходах, організованих сторонами соціального діалогу та соціальними партнерами.

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні-вересні 2021 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.       

 Управління соціального діалогу та  колективно - договірного регулювання Федерації профспілок України