143300 2

Упродовж січня-квітня 2022 року в результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 166 млн грн від загальної суми боргу (674,1 млн грн), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 749 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема 701 узгоджувальна зустріч та 48 засідань примирних комісій.

Упродовж чотирьох місяців п. р. НСПП сприяла вирішенню 213 КТС(К) (3 – на національному, 4 – на галузевому, 2 – на територіальному, 204 – на виробничому рівнях).

Загалом, у зазначених 213 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 466 вимог, з яких: 221 (47%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 118 (25%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 92 (20%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 35 (8%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Незважаючи на введення воєнного стану в країні, упродовж січня-квітня п. р. НСПП зареєстровано 60 КТС(К), у яких найманими працівниками було висунуто 100 вимог.

За сприяння НСПП упродовж звітного періоду вирішено і знято з реєстрації 57 КТС(К) та 101 вимогу, з якої понад третини – щодо своєчасності виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї. Із загальної кількості вирішених КТС(К) майже 34% – спори у закладах охорони здоров'я, 32% – у закладах освіти.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) упродовж січня-квітня п. р. НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 268 конфліктних ситуацій (1 – на територіальному, 267 – на виробничому рівнях) на 278 підприємствах, з яких майже 25% у закладах охорони здоров'я, 14,2% – на підприємствах сфери житлово-комунального господарства.

За сприяння НСПП врегульовано 95 конфліктних ситуацій (35% від загальної кількості) на 94 підприємствах, з яких 42% – у закладах охорони здоров'я, майже 13% – на підприємствах сфери житлово-комунального господарства.

Завдяки превентивним заходам НСПП жодна конфліктна ситуація не стала предметом виникнення КТС(К).

У рамках реалізації заходів щодо сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) у січні-лютому п. р. працівники НСПП взяли участь у 27 засіданнях комісій (обласних, місцевих, районних) адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам 144 підприємств у сумі понад 546,5 млн грн.

Упродовж чотирьох місяців п. р. проведено 71 засідання Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Разом із виконанням основних завдань і функцій, у взаємодії з обласними військово-цивільними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, фахівці НСПП брали активну участь у ліквідації наслідків ведення бойових дій; як безпосередньо так і в телефонному режимі надавали роз'яснення та консультації роботодавцям і найманим працівникам щодо особливостей застосування норм трудового законодавства в умовах воєнного стану та правову допомогу з питань, пов'язаних із вимушеним внутрішнім переміщенням осіб; активно долучались до волонтерства у різних локаціях.

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні-квітні 2022 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

 

                                                     Управління соціального діалогу та

                                                       колективно - договірного регулювання