СОЦ

Упродовж січня-травня 2022 року в результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 172 млн грн від загальної суми боргу (762,3 млн грн), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 903 примирні процедури, спрямовані на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема, 850 узгоджувальних зустрічей та 53 засідання примирних комісій.

Упродовж п'яти місяців п. р. НСПП сприяла вирішенню 213 КТС(К) (3 – на національному, 4 – на галузевому, 2 – на територіальному, 204 – на виробничому рівнях), у яких взяли участь понад 1,6 млн працівників 7665 суб'єктів господарювання.

Загалом, у зазначених 213 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 466 вимог, з яких: 221 (47%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 118 (25%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 92 (20%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 35 (8%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Незважаючи на введення воєнного стану в країні, упродовж січня-травня п. р. НСПП зареєстровано 60 КТС(К), у яких найманими працівниками було висунуто 100 вимог.

За сприяння НСПП упродовж звітного періоду вирішено і знято з реєстрації 65 КТС(К) та 116 вимог, з яких майже третина – щодо своєчасності виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї. Із загальної кількості вирішених КТС(К) 37% – спори у закладах освіти, понад 32% – у закладах охорони здоров'я.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) упродовж січня-травня п. р. НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 283 конфліктних ситуацій (1 – на територіальному, 282 – на виробничому рівнях) на 290 підприємствах, з яких понад чверті у закладах охорони здоров'я, майже 15% – на підприємствах сфери житлово-комунального господарства.

За сприяння НСПП врегульовано 105 конфліктних ситуацій (37% від загальної кількості) на 104 підприємствах, з яких у закладах охорони здоров'я – 45,7%, на підприємствах сфери житлово-комунального господарства – майже 11,4%.

Завдяки превентивним заходам НСПП жодна конфліктна ситуація не стала предметом виникнення КТС(К).

Упродовж п'яти місяців п. р. проведено 93 засідання Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Упродовж січня-травня п. р. працівниками НСПП підготовлено та розміщено в ЗМІ 347 публікацій, організовано та проведено 293 заходи (семінари, наради, круглі столи) з питань забезпечення реалізації в Україні правового механізму вирішення КТС(К) та здійснення соціального діалогу, взято участь у 123 заходах, організованих сторонами соціального діалогу та соціальними партнерами.

Разом із виконанням основних завдань і функцій, у взаємодії зобласними військово-цивільними адміністраціями та органами місцевого самоврядування фахівці НСПП продовжували брати активну участь у ліквідації наслідків ведення бойових дій та відновлення інфраструктури у визволених регіонах; як безпосередньо так і в телефонному режимі надавати роз'яснення та консультації роботодавцям і найманим працівникам щодо особливостей застосування норм трудового законодавства в умовах воєнного стану та правову допомогу з питань, пов'язаних із вимушеним внутрішнім переміщенням осіб; активно долучатись до волонтерства у різних локаціях.

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні-травні 2022 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередницт                                 

 Управління соціального діалогу та колективно - договірного регулювання ФПУ