1 i

Упродовж січня-липня 2022 року в результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 246 млн грн від загальної суми боргу (842 млн грн), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

 

За цей період Службою проведено 1203 примирні процедури, спрямовані на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема, 1139 узгоджувальних зустрічей та 64 засідання примирних комісій.

Упродовж семи місяців п. р. НСПП сприяла вирішенню 223 КТС(К) (3 – на національному, 4 – на галузевому, 2 – на територіальному, 214 – на виробничому рівнях), у яких взяли участь понад 1,6 млн працівників 7668 суб'єктів господарювання.

Загалом, у зазначених 223 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 482 вимоги, з яких: 237 (49%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 118 (25%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 92 (19%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 35 (7%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Незважаючи на введення воєнного стану в країні, упродовж січня-липня п. р. НСПП зареєстровано 70 КТС(К), у яких найманими працівниками було висунуто 116 вимог. Слід зазначити, що питома вага спорів, зареєстрованих у закладах охорони здоров'я становить понад 27%, у закладах освіти – 17%.

За сприяння НСПП упродовж звітного періоду вирішено і знято з реєстрації 75 КТС(К) (32% – спори у закладах освіти, 28% – у закладах охорони здоров'я) та 147 вимог, з яких чверть – щодо своєчасності виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 327 конфліктних ситуацій (2 – на територіальному, 325 – на виробничому рівнях) на 342 підприємствах, насамперед це підприємства Дніпропетровської (30), Рівненської та Волинської (по 25), Донецької (23), Одеської (22), Кіровоградської (21) та Львівської (20) областей.

За сприяння НСПП врегульовано 139 конфліктних ситуацій (43% від загальної кількості) на 137 підприємствах, зокрема в установах, закладах, організаціях бюджетної сфери – 61% (від кількості конфліктних ситуацій у закладах бюджетної сфери), на підприємствах сфери житлово-комунального господарства – майже 44% відповідно.

Завдяки превентивним заходам НСПП жодна конфліктна ситуація не стала предметом виникнення КТС(К).

Упродовж семи місяців п. р. проведено 124 засідання Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Упродовж січня-липня п. р. працівниками НСПП підготовлено та розміщено в ЗМІ 500 публікацій, організовано та проведено 433 заходи (семінари, наради, круглі столи) з питань забезпечення реалізації в Україні правового механізму вирішення КТС(К) та здійснення соціального діалогу, взято участь у 174 заходах, організованих сторонами соціального діалогу та соціальними партнерами.

Разом із виконанням основних завдань і функцій, у взаємодії з обласними військово-цивільними адміністраціями та органами місцевого самоврядування фахівці НСПП продовжували брати активну участь у ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій та відновлення інфраструктури в деокупованих областях; як безпосередньо так і в телефонному режимі надавати консультації та роз'яснення роботодавцям і найманим працівникам щодо практичного застосування норм трудового законодавства в умовах воєнного стану та правову допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні-липні 2022 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

                                                       Управління соціального діалогу та

                                                       колективно - договірного регулювання