index 130922

Упродовж січня-серпня 2022 року в результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 314 млн грн від загальної суми боргу (877,5 млн грн), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 1379 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема, 1304 узгоджувальні зустрічі та 75 засідань примирних комісій.

Упродовж восьми місяців п. р. НСПП сприяла вирішенню 223 КТС(К) (3 – на національному, 4 – на галузевому, 2 – на територіальному, 214 – на виробничому рівнях), у яких взяли участь понад 1,6 млн працівників 7668 суб'єктів господарювання.

Загалом, у зазначених 223 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 482 вимоги, з яких: 237 (49%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 118 (25%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 92 (19%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 35 (7%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Незважаючи на введення воєнного стану в країні, упродовж січня-серпня п. р. НСПП зареєстровано 70 КТС(К), у яких найманими працівниками було висунуто 116 вимог. Слід зазначити, що питома вага спорів, зареєстрованих у закладах охорони здоров'я становить понад 27%, у закладах освіти – 17%.

За сприяння НСПП упродовж звітного періоду вирішено і знято з реєстрації 80 КТС(К) (30% – спори у закладах освіти, 29% – у закладах охорони здоров'я) та 156 вимог, з яких чверть – щодо своєчасності виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 358 конфліктних ситуацій (2 – на територіальному, 356 – на виробничому рівнях) на 372 підприємствах, насамперед це підприємства Дніпропетровської (30), Волинської (29), Рівненської (27), Одеської (25), Кіровоградської (24) та Донецької (23) областей

За сприяння НСПП врегульовано 156 конфліктних ситуацій (46% від загальної кількості) на 153 підприємствах, зокрема в установах, закладах, організаціях бюджетної сфери – 59% (від кількості конфліктних ситуацій у закладах бюджетної сфери), на підприємствах сфери житлово-комунального господарства – 52% відповідно.

Завдяки превентивним заходам НСПП жодна конфліктна ситуація не стала предметом виникнення КТС(К).

У рамках реалізації заходів щодо сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП взяли участь у 41 засіданні комісій (обласних, місцевих, районних) адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам 242 підприємств у сумі майже 687,7 млн грн.

Упродовж восьми місяців п. р. проведено 130 засідань Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Упродовж січня-серпня п. р. працівниками НСПП підготовлено та розміщено в ЗМІ 580 публікацій, організовано та проведено 498 заходів (семінари, наради, круглі столи) з питань забезпечення реалізації в Україні правового механізму вирішення КТС(К) та здійснення соціального діалогу, взято участь у 205 заходах, організованих сторонами соціального діалогу та соціальними партнерами.

Крім того, у серпні продовжувалась конструктивна співпраця НСПП з галузевими обласними профспілками, зокрема, Волинської, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської та Черкаської областей, в межах якої проводились робочі зустрічі з обговорення шляхів подальшої взаємодії щодо сприяння поліпшенню стану СТВ на підприємствах, в установах, організаціях під час дії воєнного стану, збереження робочих місць та сприяння працевлаштуванню вимушених переселенців.

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні-серпні 2022 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

                                                       Управління соціального діалогу та

                                                       колективно - договірного регулювання