poseredn

Упродовж січня-травня 2023 року Національна служба посередництва і примирення (далі - НСПП) сприяла вирішенню 140 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі - КТС(К)) (3 - на національному, 4 - на галузевому, 2 - на територіальному, 131 - на виробничому рівнях), у яких взяли участь понад 1,6 млн працівників 7643 суб’єктів господарювання.

У зазначених спорах найманими працівниками було висунуто 316 вимог, з яких: 142 (45%) - щодо невиконання вимог законодавства про працю; 101 (32%) - щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 46 (15%) - щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 27 (8%) - щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

За сприяння НСПП упродовж звітного періоду вирішено та знято з реєстрації 30 КТС(К) та 33 вимоги, з яких 88% склали вимоги, що виникли у зв’язку з розбіжностями щодо невиконання норм законодавства про працю.

Упродовж  звітного періоду за сприяння НСПП проведено 856 примирних процедур, спрямованих на вирішення КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема, 852 узгоджувальні зустрічі та 4 засідання примирних комісій.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі - СТВ) НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 335 конфліктних ситуацій (1 - на територіальному, 334 - на виробничому рівнях) на 339 підприємствах, зокрема, Дніпропетровської та Рівненської (по 33), Одеської (25), Закарпатської, Волинської та Тернопільської (по 23) областей.

За сприяння НСПП врегульовано 148 конфліктних ситуацій (1 - на територіальному, 147 - на виробничому рівнях) на 160 підприємствах.

Завдяки превентивним заходам НСПП жодна конфліктна ситуація не стала предметом виникнення КТС(К).

З метою сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП взяли участь у 68 засіданнях комісій (обласних, місцевих, районних) адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам 300 підприємств у сумі понад 1,7 млрд грн.

Упродовж січня-травня проведено 21 засідання Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Упродовж  п’яти місяців працівниками НСПП підготовлено та розміщено

в ЗМІ 425 публікацій, організовано та проведено 451 захід (семінари, наради, круглі столи) з питань забезпечення реалізації в Україні правового механізму вирішення КТС(К) та здійснення соціального діалогу, взято участь у 297 заходах, організованих сторонами соціального діалогу та соціальними партнерами.

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні-травні 2023 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

                                                       Управління соціального діалогу та

                                                       колективно - договірного регулювання