4ba87c3

Пенсійний фонд України розглянув лист Федерації професійних спілок України від 20 жовтня ц.р. щодо подання відомостей про належність або неналежність працівників до профспілок та повідомив наступне:

 

«Склад, порядок ведення та використання даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування визначається Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон).

Джерела формування Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування визначені статтею 18 Закону, порядок використання відомостей - статтею 17. Інформація з Державного реєстру використовується з додержанням вимог законів України “Про інформацію” та “Про захист персональних даних”.

Частиною другою статті 20 Закону встановлено, що з метою обліку в електронній формі відомостей про трудову діяльність працівника страхувальник подає відомості про працівника щодо переведення на іншу роботу (посаду), звільнення, поновлення на роботі, призупинення/поновлення дії трудового договору, а також про присвоєння, зміну або позбавлення рангу, розряду, класу, звання, категорії, складення присяги, належності або неналежності осіб, які працюють, у тому числі підприємців, або забезпечують себе роботою самостійно, до професійних спілок та/або до осіб, які підлягають обов’язковим медичним оглядам. Зміна до цих відомостей може вноситися за заявою застрахованої особи (частина шоста статті 20 Закону).

Персоніфіковані відомості подаються до територіального органу Пенсійного фонду України працівником особисто або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України в електронній формі з обов’язковим накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, працівником, страхувальником або представником страхувальника, якому керівником страхувальника делеговані відповідні повноваження.

Для забезпечення виконання зазначеної норми Закону, Пенсійним фондом України на вебпорталі створено відповідні механізми, що дозволяють подати відомості про працівника, в тому числі і про належність до професійних спілок. Граничні строки подання, відповідальність за неподання зазначених відомостей не передбачено».

 

 

Пресцентр ФПУ