2023 09 12 pro stan sotsialno trudovyh vidnosyn kolektyvni trudovi spory u sichni serpni 2023 roku 800 500 

Упродовж січня-листопада 2023 року Національна служба посередництва і примирення (далі - НСПП) сприяла вирішенню 143 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі - КТС(К)) (3 - на національному, 4 - на галузевому, 3 - на територіальному, 133 - на виробничому рівнях), у яких взяли участь понад 1,6 млн працівників 7668 суб’єктів господарювання.

У зазначених спорах найманими працівниками було висунуто 319 вимог, з яких: 145 (45%) - щодо невиконання вимог законодавства про працю; 101 (32%) - щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 46 (14%) - щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 27 (9%) - щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

За сприяння НСПП упродовж звітного періоду вирішено та знято з реєстрації 47 КТС(К) та 64 вимоги, з яких понад 70% склали вимоги, що виникли у зв’язку з розбіжностями щодо невиконання норм законодавства про працю.

З метою вирішення КТС(К) та запобігання їх виникненню упродовж звітного періоду за сприяння НСПП проведено 1686 примирних процедур, а саме: 1677 узгоджувальних зустрічей та 9 засідань примирних комісій.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі - СТВ) НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 459 конфліктних ситуацій (3 - на територіальному, 456 - на виробничому рівнях) на 466 підприємствах.

За сприяння НСПП врегульовано та знято з обліку 293 конфліктні ситуації (64% від загальної кількості) на 299 підприємствах. Завдяки превентивним заходам НСПП лише одна конфліктна ситуація стала предметом виникнення КТС(К).

З метою сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП взяли участь у 150 засіданнях комісій обласних, місцевих, районних адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам 431 підприємства.

Задля забезпечення здійснення соціального діалогу в Україні упродовж січня-листопада проведено 53 засідання Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Упродовж січня-листопада працівниками НСПП підготовлено та розміщено в ЗМІ 893 публікації, організовано та проведено 1100 заходів (семінари, наради, круглі столи, робочі зустрічі) з питань забезпечення реалізації в Україні правового механізму вирішення КТС(К) та здійснення соціального діалогу, взято участь у 612 заходах, організованих сторонами соціального діалогу та соціальними партнерами.

 

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні-листопаді 2023 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.