8a7f4b66e220d2042544c07852dc61b99f584c4e

Упродовж січня 2024 року Національна служба посередництва і примирення (далі - НСПП) сприяла вирішенню 92 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі - КТС(К)): 3 - на національному, 4 - на галузевому, 1 - на територіальному, 84- на виробничому рівнях. У зазначених спорах взяли участь понад 1,6 млн працівників 7578 суб'єктів господарювання.

 

У зазначених спорах найманими працівниками було висунуто 246 вимог, з яких: 95 (39%) - щодо невиконання вимог законодавства про працю; 94 (38%) - щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 38 (15%) - щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 19 (8%) - щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

За сприяння НСПП врегульовано та знято з обліку 23 конфліктні ситуації. Завдяки превентивним заходам НСПП жодна конфліктна ситуація не стала предметом виникнення КТС(К).

3 метою вирішення 92 КТС(К) у січні проведено 47 узгоджувальних зустрічей та 1 засідання примирної комісії.

Так, за сприяння НСПП вирішено та знято з реєстрації три КТС(К) в Івано-Франківській області та один спір в Дніпропетровській області.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 223 конфліктних ситуацій (1 - на територіальному, 222 - на виробничому рівнях) на 229 підприємствах. У порівнянні з січнем 2023 року загальна кількість конфліктних ситуацій збільшилась на 13%.

Упродовж січня 2024 року НСПП взято на облік 82 конфліктні ситуації, що в 2,3 рази більше у порівнянні з січнем минулого року. Основною причиною виникнення конфліктних ситуацій стала заборгованість із виплати заробітної плати (понад 90% конфліктних ситуацій).

З метою врегулювання конфліктних ситуацій проведено 148 узгоджувальних зустрічей.

З метою сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП взяли участь у 14 засіданнях комісій обласних, місцевих, районних адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам 59 підприємств.

Задля забезпечення здійснення соціального діалогу в Україні упродовж січня проведено 3 засідання Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

 

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні 2024 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

Управління соціального діалогу та

колективно-договірного регулювання