poseredn 140324

Упродовж січня-лютого 2024 року Національна служба посередництва і примирення (далі - НСПП) сприяла вирішенню 96 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі - КТС(К)): 3 - на національному, 4 - на галузевому, 1 - на територіальному, 88- на виробничому рівнях. У зазначених спорах взяли участь понад 1,6 млн працівників 7582 суб'єктів господарювання.

 

У зазначених спорах найманими працівниками було висунуто 250 вимог, з яких: 98 (39%) - щодо невиконання вимог законодавства про працю; 94 (38%) - щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 39 (15%) - щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 19 (8%) - щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

За сприяння НСПП врегульовано та знято з обліку 106 конфліктних ситуацій. 2 конфліктні ситуації стали предметом виникнення КТС(К).

3 метою вирішення 96 КТС(К) упродовж звітного періоду проведено 88 узгоджувальних зустрічей та 3 засідання примирних комісій.

Так, за сприяння НСПП у січні-лютому вирішено та знято з реєстрації 21 КТС(К): 14 спорів у Львівській області, 3 - в Івано-Франківській, 2 - у Волинській, 1 - у Дніпропетровській, та 1 спір у Житомирській області.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 250 конфліктних ситуацій (2 - на територіальному, 248 - на виробничому рівнях) на 278 підприємствах.

Упродовж січня-лютого 2024 року НСПП взято на облік 109 конфліктних ситуацій, що на 56% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Основною причиною виникнення конфліктних ситуацій залишається заборгованість із виплати заробітної плати (майже 86% конфліктних ситуацій).

З метою врегулювання конфліктних ситуацій проведено 303 узгоджувальні зустрічі.

З метою сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП взяли участь у 24 засіданнях комісій обласних, місцевих, районних адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам 103 підприємств.

Задля забезпечення здійснення соціального діалогу в Україні упродовж січня-лютого проведено 10 засідань Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Упродовж січня-лютого фахівцями НСПП організовано та проведено 60 заходів (семінари, наради, круглі столи) з питань забезпечення реалізації в Україні правового механізму вирішення КТС(К) та здійснення соціального діалогу.

 

Управління соціального діалогу та

колективно - договірного регулювання ФПУ