1007070828 01 

Упродовж січня-червня 2024 року Національна служба посередництва і примирення (далі – НСПП) сприяла вирішенню 97 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)): 3 – на національному, 4 – на галузевому, 1 – на територіальному, 89 – на виробничому рівнях. У зазначених спорах взяли участь понад 1,6 млн працівників 7583 суб’єктів господарювання.

У зазначених спорах найманими працівниками було висунуто 254 вимоги, з яких: 101 (40%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 95 (37%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 39 (15%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 19 (8%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

За сприяння НСПП врегульовано та знято з обліку 209 конфліктних ситуацій. Зокрема, 3 конфліктні ситуації стали предметом виникнення КТС(К).

Упродовж січня-червня НСПП зареєстровано три спори у Харківській області та по одному спору у Дніпропетровській та Житомирській областях.

З метою вирішення 97 КТС(К) упродовж звітного періоду проведено 205 узгоджувальних зустрічей та 8 засідань примирних комісій.

Так, за сприяння НСПП у звітному періоді вирішено та знято з реєстрації 1 КТС(К) на територіальному рівні (Донецька область) та 26 КТС(К) на виробничому рівні (Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська та Харківська області).

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях Службою здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 349 конфліктних ситуацій (2 – на територіальному, 347 – на виробничому рівнях) на 375 підприємствах.

Упродовж січня-червня 2024 року НСПП взято на облік 208 конфліктних ситуацій. Основною причиною виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин залишається заборгованість із виплати заробітної

плати (76% конфліктних ситуацій).

З метою врегулювання конфліктних ситуацій проведено 675 узгоджувальних зустрічей.

З метою сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) фахівці НСПП взяли участь у 78 засіданнях комісій обласних, місцевих, районних адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам 213 підприємств.

Задля забезпечення здійснення соціального діалогу в Україні упродовж січня-червня проведено 39 засідань комісії з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Упродовж січня-червня фахівцями НСПП організовано та проведено 159 заходів (семінари, наради, круглі столи) з питань забезпечення реалізації в Україні правового механізму вирішення КТС(К) та здійснення соціального діалогу.

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні-червні 2024 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

Управління соціального діалогу та

                                                       колективно - договірного регулювання ФПУ