b263ba249098ccaf9427c3784d0f2917b921d793

 

На засіданні Колегії при Міністерстві соціальної політики України 5 квітня розглянуто питання «Про підсумки роботи Міністерства соціальної політики України та місцевих органів соціального захисту населення за І квартал 2013 року та завдання щодо наведення соціальної справедливості на 2013 рік. А також про План діяльності Міністерства соціальної політики України на 2013 -2015 роки та завдання з його реалізації.

Засідання було приурочене до 100 днів роботи міністра соціальної політики Н.Королевської на посаді. У роботі взяв участь член Колегії Міністерства соціальної політики України заступник голови ФПУ С.М.Кондрюк.

На зібранні були присутніми голови комітетів ВР, відомі науковці та громадські діячі Вони обговорили запропоновані міністром ключові напрями роботи на міністерства найближчу перспективу. С.М.Кондрюк у своєму виступі подякував міністрові від імені ФПУ, 4 млн. членів профспілок бюджетної сфери за її особисту активну позицію, як члена уряду, що сприяло реалізації норми Генеральної угоди, яка передбачає не збільшувати розрив між розміром мінімальної зарплати та тарифом 1–го розряду.

С.Кондрюк сказав, що він не був би профспілковцем, якби не звернувся до Колегії міністерства з наступним проханням: - необхідно сконцентрувати увагу на подоланні дискримінації в оплаті праці працівників державних установ, у тому числі працівників соціальної сфери. Це питання потребує особливої уваги, тому що саме в цьому році потрібно віднайти можливості підвищення заробітної плати через те, що зараз вже відбувається формування проекту Держбюджету на 2014 рік. Тому важливо закласти туди відповідні цілі та завдання, а не констатувати у наступному році про відсутність коштів. – зауважив С.М.Кондрюк.

Щодо плану діяльності Міністерства, заступник голови ФПУ зазначив, що він є напруженим, багатовекторним й профспілкам та іншим партнерам Уряду слід його підтримати та долучитися до виконання.

Від профспілок було внесено пропозицію - посилити акцентування на підвищенні престижності та рентабельності праці. Через те що саме така праця – є чи не єдиним локомотивом у подоланні соціальних, політичних та економічних криз. Першим кроком у розв’язання цієї проблеми – запропонував С.М.Кондрюк – повинно стати закладення у проекті Держбюджету на 2014 рік такого розміру мінімальної зарплати, на яку можна заробити на мінімальну пенсію. За розрахунками фахівців ФПУ, для того, щоб на сьогодні заробити на мінімальну пенсію зарплата має складати не менше ніж 2100 грн. ФПУ зараз готує комплексні пропозиції для реального підвищення суспільно - корисної праці в Україні.

Колегія, розглянувши План діяльності Міністерства, відзначила, що у цілому він спрямований на реалізацію пріоритетних завдань Міністерства, а також проведення реформ соціальної сфери відповідно до положень, визначених Програмою економічних реформ „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

У рішенні Колегії з цього питання зазначається:

- Міністерство соціальної політики на підставі зробленого аудиту соціальної сфери визначило пріоритетні напрями подолання соціальної несправедливості.

Серед стратегічних цілей і завдань визначені наступні:

- Підвищення добробуту громадян, зниження бідності та досягнення соціальної справедливості у розподілі доходів.

- Забезпечення гідної праці.

- Забезпечення ефективної державної підтримки найбільш вразливих категорій населення.

Основними завданнями діяльності міністерства є: посилення адресного характеру надання соціальної допомоги та пільг; посилення контролю за дотриманням законодавства у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг громадянам; створення єдиної бази даних одержувачів усіх видів соціальної підтримки, єдиного інформаційного середовища для органів праці та соціального захисту населення; забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг; підвищення якості та збільшення обсягу послуг з реабілітації та соціальної інтеграції інвалідів; подальше удосконалення механізму надання окремим категоріям населення пільг з метою повного задоволення індивідуальних потреб; облаштування, адаптація та інтеграція депортованих осіб в українське суспільство.

 

 

ІАЦ

фото - Прес-служби Мінсоцполітики

 

 KOS7979

 

 KOS8341